Kompleks Boga. Zaburzenie, na które cierpią szatan i niektórzy ludzie

W 1913 roku walijski psychoanalityk ukuł nowe pojęcie, które opisuje osoby twierdzące, że posiadają nadnaturalne zdolności i nieograniczone możliwości. Nazwał je kompleksem Boga.

Kiedy spojrzymy na początek historii szatana, dojdziemy do przekonania, że bunt, który podjął przeciwko Bogu, mógł mieć swoje źródło właśnie w takim myśleniu. Chcąc się stać jak Bóg, szatan przekroczył pewną granicę. Jako byt stworzony nigdy nie osiągnie boskości. Ta zarezerwowana jest tylko i wyłącznie dla Boga (bytu absolutnego).

Ciekawe jest to, że kompleks Boga to nie tylko cecha szatana, ale zdarza się, że występuje także wśród ludzi. Idolem wszystkich osób, które cierpią na to zaburzenie jest Hamlet z dramatu Shakespeare’a o tym samym tytule. Osoby cierpiące na omawiany kompleks, czują się równe Bogu. Domagają się specjalnego traktowania i często starają się podporządkowywać sobie innych. Kompleks Boga jest psychologiczną iluzją, w której człowiek przekonany jest o swojej wszechmocy i wszechwiedzy. Bardzo ściśle wiąże się z zaburzeniami narcystycznymi. Zaburzenie to powoduje, ze człowiek nie akceptuje możliwości popełnienia błędu i nie bierze odpowiedzialności za zło, które popełnia. Domaga się ciągłej uwagi ze strony innych, adorowania i postawy zależności emocjonalnej.

Jak rozpoznać kompleks Boga? Kilka rzeczy da się zauważyć gołym okiem:

  1. Arogancka postaw wobec innych
  2. Negatywne ocenianie innych
  3. Nieumiejętność przyjmowania krytyki
  4. Manipulowanie innymi
  5. Uzależnienie od posiadania władzy

Nawet jeżeli nie cierpimy na kompleks Boga, warto przeanalizować swoje zachowanie i sprawdzić, czy nie mieścimy się, w którymś z objawów. Wtedy mamy szansę na to, aby „z ciemności przejść do prawdziwego światła”.

Na podstawie:
Jones E. The god complex In Essays in Applied Psycho. Analysis, 1913.
https://psychologenie.com/what-is-meant-by-god-complex-in-psychology

ks. Mateusz Szerszeń CSMA