Koronka do św. Michała Archanioła, tzw. „Koronka Anielska”

Koronka do św. Michała Archanioła, tzw. „Koronka Anielska”

SPOSÓB ODMAWIANIA:

Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze
i na wieki wieków. Amen.

POZDROWIENIE I
– na cześć Chóru Serafinów

Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Serafinów,

Panie Boże nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami.

1 Ojcze Nasz i 3 Zdrowaś Maryjo

POZDROWIENIE II
– na cześć Chóru Cherubinów

Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Cherubinów,

Panie Boże nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami.


1 Ojcze Nasz i 3 Zdrowaś Maryjo


POZDROWIENIE III
– na cześć Chóru Tronów

Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Tronów,

Panie Boże nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami.


1 Ojcze Nasz i 3 Zdrowaś Maryjo


POZDROWIENIE IV
– na cześć Chóru Panowań

Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Panowań,

Panie Boże nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami.


1 Ojcze Nasz i 3 Zdrowaś Maryjo

POZDROWIENIE V
– na cześć Chóru Mocarstw

Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Mocarstw,

Panie Boże nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami.


1 Ojcze Nasz i 3 Zdrowaś Maryjo


POZDROWIENIE VI
– na cześć Chóru Potęg

Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Potęg,

Panie Boże nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami.


1 Ojcze Nasz i 3 Zdrowaś Maryjo


POZDROWIENIE VII
– na cześć Chóru Księstw

Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Księstw,

Panie Boże nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami.


1 Ojcze Nasz i 3 Zdrowaś Maryjo

POZDROWIENIE VIII
– na cześć Chóru Archaniołów

Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Archaniołów,

Panie Boże nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami.

1 Ojcze Nasz i 3 Zdrowaś Maryjo


POZDROWIENIE IX
– na cześć Chóru Aniołów

Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Aniołów,

Panie Boże nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami.


1 Ojcze Nasz i 3 Zdrowaś Maryjo


Na cześć św. Michała Archanioła
– Ojcze nasz.
Na cześć św. Gabriela Archanioła
– Ojcze nasz.
Na cześć św. Rafała Archanioła
– Ojcze nasz.
Na cześć naszych Aniołów Stróżów
– Ojcze nasz.

Wszystkie niebiańskie Chóry Aniołów, wspierajcie nas nieustannie, abyśmy Boga w Trójcy Świętej Jedynego mogli zawsze wielbić, wiernie Mu służyć, całym sercem Go miłować i z wdzięczności ogłaszać Jego chwałę, teraz i przez wszystkie wieki wieków. Amen.