Kotórz Wielki

Turawa to przepiękne jezioro w województwie opolskim, dawny teren łowiecki Piastów opolskich. Zbiornik ten powstał w wyniku sztucznego spiętrzenia rzeki Małej Panwi. Budowę rozpoczęto w 1933 roku. Po czterech latach pracy powstał tam mur zaporowy o długości 6 km i najwyższym punkcie na wysokości 13 m. Na włościach Turawy było aż 21 stawów rybnych. Do parafii, której patronuje św. Michał Archanioł, należą obecnie: Kotórz Wielki, Kotórz Mały, Turawa i Marszałki – wszystkie będące miejscowościami wypoczynkowymi.

Parafia wspomniana jest w dokumentach pierwszy raz w roku 1447, ale wiadomo, że istniała już wcześniej. Święty Michał jest tutejszym głównym patronem już od roku 1295 (wtedy pojawiła się pierwszy raz w dokumentach nazwa miejscowości Chotors). Już wtedy stał tu pierwszy kościół lub kaplica. Niestety, do naszych czasów nie zachowały się żadne dokumenty dotyczące tamtej świątyni. Drugi kościół, drewniany wybudowano w miejscu dzisiejszej kaplicy grobowej, która jest pozostałością prezbiterium. Kanonik wrocławski Brunetti w protokole wizytacyjnym z 1679 roku opisuje tę świątynię jako zdewastowaną i zaniedbaną.

Obecny budynek kościelny pochodzi z okresu późnego baroku (lata 1782-1784), kiedy Turawa była własnością hrabiego Franciszka von Gaschina. Kościół został poświęcony w roku 1784 przez ks. prałata Hermana Kruschego, a konsekracji dokonał biskup wrocławski Emanuel Schymoński w roku 1801. W roku 1855 pokryty gontami drewnianymi dach został nakryty łupkiem, a w latach siedemdziesiątych XIX wieku konieczny okazał się remont wieży kościelnej, której iglica zaczęła się niebezpiecznie przechylać.

Współczesne wyposażenie kościoła pochodzi z końca XIX wieku, podobnie misterny ornament na suficie i marmurowe rzeźby. Piękne anielskie freski, wśród nich osobny z wyobrażeniem św. Michała, powstały w roku 1947. Najważniejszym zabytkiem jest jednak okazała figura św. Michała z XIX wieku, znajdująca się na szczycie ołtarza głównego. Ponadto istnieje na terenie parafii kapliczka przydrożna z figurą św. Michała przy ul. Opolskiej.

Zainteresowanym szczegółami polecam w tym miejscu świetne opracowanie ks. Józefa Swolanego (wybitnego proboszcza kotorskiego w latach 1968-2010) Św. Michał w Kotorzu nad Turawą, które opiera się na dziele Das Majorat Turawa (1743) księdza Kahla z parafii w Kotorzu.

 

Herbert Oleschko

Artykuł ukazał się w archiwalnym numerze Któż jak bóg 1/2012