Królowo Aniołów!

Maryja – Matka Boga, Niepokalana, Królowa Nieba i Ziemi, Królowa Polski i całego świata, Królowa Rodzin, jest także Królową Aniołów. Za Królową i Panią obrali Ją sobie zarówno prości ludzie, jak i wielcy tego świata. Maryja nie ma względu na osoby, wstawia się za wszystkimi, którzy uciekają się pod Jej opiekę – tytuł Królowej przyznano Maryi już na samym początku chrześcijaństwa.             
Czym jest Królowanie?

W logice Bożej – Królowanie to służba, to skoncentrowanie się na drugim człowieku. Takie właśnie jest Królowanie Maryi.

W maju we wszystkich kościołach słychać śpiew Litanii Loretańskiej. Przy krzyżach przydrożnych i kapliczkach gromadzą się ludzie, by śpiewać Bożej Matce: …Chwalcie łąki umajone, góry doliny zielone…. Litania zawiera wiele imion jakimi nazywamy Matkę Bożą lub zwracamy się do Niej w różnych chwilach życia. Gdy przeżywamy radość – Ona jest „Przyczyną naszej radości”, gdy zgrzeszymy –„Ucieczką grzeszników”, kiedy chorujemy – Matka Boża jest „Uzdrowieniem chorych”. Maryja jest „Matką Najmilszą”, „ Matką Dobrej Rady”. W niebie jest „Królową Aniołów, Proroków, Apostołów”, a na ziemi „Królową świata”.

Matka Boża Królowa Aniołów – tytuł ten przypomina nam, że Maryja jako Matka Boża jest Królową wszystkich stworzeń, w tym także aniołów. Królowanie Maryi należy do tajemnicy wywyższenia Matki Jezusa. Bóg w swojej miłości sprawił, że Maryja była i jest najbliżej Serca Jezusa. Jezus jest Panem i Królem wszystkich stworzeń, również i aniołów, więc nic dziwnego, że Ona, Jego Najdroższa Matka jest też Królową.

W służbie Maryi

Wezwanie – Królowa Aniołów zostało włączone do Litanii Loretańskiej, aby oddać cześć Maryi jako Królowej Aniołów i Nieba. Ewangelie wskazują nam na służebne role Aniołów wobec Najświętszej Maryi, jak choćby w scenie Zwiastowania, gdy Anioł Gabriel zwiastuje jej, że stanie się Matką Boga – Człowieka, czy jak wtedy, gdy Anioł informuje Józefa, że ma uciekać z Bożym Dzieciątkiem do Egiptu, a po paru latach wzywa do powrotu.

Kiedy przyglądamy się Maryi, którą nazywamy Królową Aniołów, możemy dostrzec, że tajemnica tego przywileju staje się dla nas wielkim dobrodziejstwem. Otóż wywyższenie Maryi łączy nas jeszcze ściślej ze światem Aniołów. Mamy z Aniołami tą samą Królową.

Królowanie to oznacza, że Maryja może posyłać Anioły do naszego życia. Jesteśmy pielgrzymami, którzy na drodze do Ojca napotykają różne niebezpieczeństwa – potrzebujemy więc pomocy. W naszej wędrówce możemy liczyć na wstawiennictwo Maryi i opiekę Aniołów. Pamiętajmy, że Oni przyglądają się z góry naszym zmaganiom, że od zawsze są naszymi przyjaciółmi, a wezwani na pomoc zawsze ją niosą.

oprac.  Maria Pelc z Łańcuta

Artykuł ukazał się w Któż jak Bóg 1/2012.