Krótka modlitwa o dobrą spowiedź

 Modlitwa o dobrą spowiedź pochodzi z  modlitewnika autorstwa ks. Mateusza Szerszenia CSMAZachęcamy do pomodlenia się tą krótką modlitwą.

Modlitwa o dobrą spowiedź

W pokornej modlitwie proszę Cię, Panie, o dobrą spowiedź.

Oświeć mnie swoim światłem,

abym poznał moje grzechy.

Daj mi łaskę żalu i skruchy.

Umocnij w dobrym, abym mądrze postanowił poprawę

i zadośćuczynił za zło, które popełniłem.

Wspieraj spowiednika, który wysłucha mojej spowiedzi,

abym mógł w nim rozpoznać Ciebie i z serca podziękował Ci za odpuszczenie grzechów.

Jezu, miej miłosierdzie nade mną grzesznikiem!

Tobie, Panie, ufam, niech nie będę zawstydzony
na wieki!

ks. Mateusz Szerszeń CSMA