Krótka modlitwa o pomoc aniołów

Modlitwa o pomoc aniołów pochodzi z Niebiańskiego modlitewnika autorstwa ks. Mateusza Szerszenia CSMAZachęcamy do pomodlenia się tą krótką modlitwą.

Modlitwa o pomoc aniołów

Boże, Ty posyłasz aniołów,

aby w duchu służby przynosili nam pociechę i pomoc.
Proszę Cię, aby mojego życia zawsze strzegli święci aniołowie,

a pod ich natchnieniem,

abym zawsze wypełniał tylko Twoją wolę.

ks. Mateusz Szerszeń CSMA