Litania do Anioła Stróża

Litania do Anioła Stróża

Kyrie eleison,
Chryste eleison,
Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas,
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, Królowo Aniołów
– módl się za nami.
Święty Aniele, Stróżu mój,
Święty Aniele, obrońco mój we wszystkich
niebezpieczeństwach,
Święty Aniele, pocieszycielu mój we wszystkich
cierpieniach,
Święty Aniele, miłośniku mój,
Święty Aniele, nauczycielu mój,
Święty Aniele, przewodniku mój,
Święty Aniele, świadku moich wszystkich
działań,
Święty Aniele, pomocniku mój,
Święty Aniele, doradco mój,
Święty Aniele, miłośniku czystości,
Święty Aniele, miłośniku uczciwości,
Święty Aniele, najposłuszniejszy Bogu,
Święty Aniele, duchowy bracie mój,
Święty Aniele, wzorze czystości,
Święty Aniele, wzorze posłuszeństwa,
Święty Aniele, od którego pochodzi natchnienie
do dobrego,
Święty Aniele, prowadzący dusze do wiecznej
światłości.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.
Boże, który w niewysłowionej dobroci swojej
świętych Aniołów dla naszej obrony posyłać
raczysz, daj nam, pokornie Cię prosimy, abyśmy
opieką ich byli zawsze chronieni i wspólnym
z nimi obcowaniem wiecznie się cieszyli.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.