Litania do błogosławionego Bronisława za dzieci i młodzież

Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami,

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami,

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami,

Święta Maryjo, módl się za nami,

Królowo Rodzin, módl się za nami,

Święty Michale Archaniele, módl się za nami,

Błogosławiony Bronisławie, módl się za nami,

Wychowany w katolickiej rodzinie, módl się za nami,

Wierny od dziecka służbie przy ołtarzu, módl się za nami,

Poszukujący prawdy o Bogu, módl się za nami,

Rozeznający swoje życiowe powołanie, módl się za nami,

Oddany pracy katechetycznej, módl się za nami,

Nauczycielu powściągliwość i pracy, módl się za nami,

Niestrudzony apostole trzeźwości, módl się za nami,

Miłujący Ojczyznę i Polaków, módl się za nami,

Wierny uczniu świętego Jana Bosco, módl się za nami,

Twórco zakładów wychowawczych, módl się za nami,

Duszpasterzu dzieci i młodzieży, módl się za nami,

Ojcze i opiekunie dla sierot, módl się za nami,

Ratujący dzieci zaniedbane religijnie i moralnie, módl się za nami,

Łagodny względem potrzebujących pomocy, módl się za nami,

Cierpliwie słuchający dziecięcych potrzeb, módl się za nami,

Przykładzie zaufania Bogu, módl się za nami,

Nauczycielu prawd wiary, módl się za nami,

Przyjacielu dzieci i młodzieży, módl się za nami,

Abyśmy w każdym dziecku odnajdywali Chrystusa, módl się za nami,

Abyśmy strzegli niewinność naszych dzieci, módl się za nami,

Abyśmy przekazali im wartości chrześcijańskie, módl się za nami,

Abyśmy chronili je przed krzywdą i zgorszeniem, módl się za nami,

Abyśmy okazywali młodzieży potrzebne zainteresowanie i zrozumienie, módl się za nami,

Abyśmy nie ustawali w katechizacji, módl się za nami,

Abyśmy troszczyli się o małżeństwo i rodzinę, módl się za nami,

Abyśmy nigdy nie ustawali w modlitwie za tych, którzy odeszli od Boga i Kościoła, módl się za nami,

Abyśmy strzegli świętości życia od poczęcia az do śmierci, módl się za nami,

Abyśmy przekazali innym wiarę w Boga, nadzieję na niebo i miłość do Boga, módl się za nami,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P: Módl się za nami, błogosławiony Bronisławie,

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się

Wszechmogący Boże, który czuwałeś nad dziełem wychowawczym błogosławionego Bronisława, spraw prosimy, abyśmy za jego przykładem nie ustawali w naszych modlitwach i zawsze we wszystkim zgadzali się z Twoją świętą wolą. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Autor: ks. Mateusz Szerszeń CSMA