Litania do Świętego Gabriela Archanioła

Litania do Świętego Gabriela Archanioła


Kyrie eleison,
Chryste eleison,
Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas,
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, Królowo Aniołów
– módl się za nami.
Święty Gabrielu, chwalebny Archaniele,
Święty Gabrielu, siło Boga,
Święty Gabrielu, stojący przed tronem Boga,
Święty Gabrielu, wzorze modlitwy,
Święty Gabrielu, zwiastunie Wcielenia,
Święty Gabrielu, któryś objawił chwałę Maryi,
Święty Gabrielu, książę niebieski,
Święty Gabrielu, ambasadorze Najwyższego,
Święty Gabrielu, aniele wysłany przez Boga
do Maryi Dziewicy,
Święty Gabrielu, wysłanniku Nieba,
Święty Gabrielu, strażniku Niepokalanej,
Święty Gabrielu, któryś przepowiedział
wielkość Jezusa,
Święty Gabrielu, pokoju i światło duszy,
Święty Gabrielu, plago niewierzących,
Święty Gabrielu, nauczycielu szacunku,
Święty Gabrielu, siło prostoty,
Święty Gabrielu, obrońco wiernych,
Święty Gabrielu, ukazujący się Zachariaszowi
w Świątyni,

Święty Gabrielu, zwiastunie narodzenia
Jana Chrzciciela,
Święty Gabrielu, pierwszy czcicielu Bożego
Słowa,
Święty Gabrielu, ogłaszający pasterzom
Dobrą Nowinę,
Święty Gabrielu, rozwiewający obawy Świętego
Józefa,
Święty Gabrielu, gwiazdo przewodnia Mędrców
ze wschodu,
Święty Gabrielu, obrońco wiary,
Święty Gabrielu, gorliwy dla chwały Jezusa
Chrystusa,
Święty Gabrielu, którego chwalą Pisma.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.
Módl się za nami Święty Gabrielu Archaniele,
abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Boże, orędowniku zbawienia ludzkości, który
posłałeś błogosławionego Gabriela, stojącego
przed Twoim tronem, by zwiastował
prześwietnej Dziewicy tajemnicę wejścia
Twojego błogosławionego Syna w ciało człowiecze,
błagamy Ciebie, byśmy poprzez jego
wstawiennictwo zyskali pomoc w każdej naszej
potrzebie, duchowej i doczesnej. Przez
Chrystusa, Pana naszego. Amen.