Litania do Świętego Rafała Archanioła

Litania do Świętego Rafała Archanioła

Kyrie eleison, Chryste eleison,
Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas,
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, Królowo aniołów,
– módl się za nami!
Święty Rafale,
Święty Rafale, napełniony łaską Bożą,
Święty Rafale, doskonały czcicielu Słowa Bożego,
Święty Rafale, postrachu szatanów,
Święty Rafale, niszczycielu występków,
Święty Rafale, uzdrowienie chorych,
Święty Rafale, ucieczko nasza w każdym
nieszczęściu,
Święty Rafale, przewodniku podróżujących,
Święty Rafale, pocieszycielu więzionych,
Święty Rafale, radości smutnych,
Święty Rafale, pełen gorliwości o zbawienie
dusz,
Święty Rafale, którego imię oznacza: „Bóg
uzdrawia”,
Święty Rafale, miłośniku prostoty,
Święty Rafale, biczu demonów,
Święty Rafale, pomocy w czasie zarazy, głodu
i wojny,
Święty Rafale, aniele pokoju i dobrobytu,
Święty Rafale, obdarzony łaską uzdrawiania,

Święty Rafale, pewny przewodniku na ścieżkach
cnoty i świętości,
Święty Rafale, orędowniku wszystkich wzywających
Twej pomocy,
Święty Rafale, który byłeś przewodnikiem
i pociechą Tobiasza w jego wędrówce,
Święty Rafale, nasz orędowniku.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.
Módl się za nami, Święty Rafale, do Pana
Boga naszego,
abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Panie Jezu Chryste, za przyczyną Świętego
Archanioła Rafała udziel nam łaski unikania
grzechów i chroń w każdej dobrej pracy,

aż dojdziemy do niebieskiej ojczyzny.

Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.