Litania kapłana

Litania kapłana

Litania kapłana pochodzi z Niebiańskiego modlitewnika autorstwa ks. Mateusza Szerszenia CSMA


Boże, Tobie zawierzam to wszystko, co stawiasz na mojej drodze życia.

Przyjmij moją modlitwę i wszystkie dobre intencje z nią związane.

Wspomóż swoją łaską, aby nie pobudzała mojej pychy,

ale przemieniała mnie w myśleniu i umacniała w działaniu na większą chwałę Bożą.
Panie, usłysz me wołanie.
Chryste, pospiesz mi na pomoc.
Panie, zmiłuj się nad nami.
Za Twoją obecność, – dziękuję Ci, Boże
Za Twoją dobroć,
Za Twoje słowo,
Za Twoją czułość,
Za Twoją cierpliwość,
Za Twoją łagodność,
Za Twoje miłosierdzie,
Za Twoją troskę,
Za Twoją miłość,

Za Twoje błogosławieństwo,
Za nieobecność na modlitwie,
przepraszam Cię, Boże
Za moją złość,
Za moje kłamstwa,
Za moją obojętność,
Za moją niecierpliwość,
Za mój gniew,
Za moje potępianie innych,
Za moje lenistwo,
Za moją pychę,
Za moje złe słowa,
O pogodę ducha, – proszę Cię, Boże
O wytrwanie w dobrym,
O łagodne usposobienie,
O ducha modlitwy i kontemplacji,
O wyciszenie wewnętrzne,
O dar milczenia,
O gorliwość w posłudze,
O mądrość w działaniu,
O otwartość na natchnienia,
O odwagę i dzielność w poglądach,

Moim bliskim i krewnym,
– błogosław, Panie
Moim współbraciom w kapłaństwie,
Moim współbraciom w zakonie,
Moim spowiednikom,
Moim przyjaciołom,
Moim dobrodziejom,
Moim penitentom,
Moim parafianom,
Mojej ojczyźnie,
Moim nieprzyjaciołom.
W swojej dobroci przepuść nam, Panie!
W swojej cierpliwości wysłuchaj nas, Panie!
W swoim miłosierdziu zmiłuj się nad nami!