Maryja. Boleść | Gorzkie Żale (V Niedziela Wielkiego Postu)