Matka Miłosierdzia | Medytacja 9

Sobór Vat. II w Konstytucji Dogmatycznej o Kościele „Lumen gentium” stwierdził, że Maryja dzięki „swej macierzyńskiej miłości opiekuje się braćmi Syna swego, pielgrzymującymi jeszcze i narażonymi na trudy i niebezpieczeństwa, póki nie zostaną doprowadzeni do szczęśliwej ojczyzny” (LG, 62). Ona zrodziła nas na Kalwarii w duchowym zjednoczeniu z Jezusem, naszym Odkupicielem. A ponieważ była Jego Matką, stała się również Matką Kościoła, Matką wszystkich dusz, w szczególności tych, które najbardziej cierpią i potrzebują współczucia, pomocy i pocieszenia, a takimi są dusze czyśćcowe.

Salve Regina

Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia[1],

życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj!

Do Ciebie wołamy

wygnańcy, synowie Ewy,

do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc

na tym łez padole.

Przeto, Orędowniczko nasza,

one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć,

a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego,

po tym wygnaniu nam okaż.

O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!

Wielu świętych miało poznanie, iż Matka Boża składała częste wizyty w czyśćcu, przynosząc pocieszenie i wsparcie swoim potrzebującym dzieciom. Jej matczyne Serce udziela łask i błogosławieństw, a w czasie Jej wizyt zawieszone zostają cierpienia dusz czyśćcowych. Te prywatne objawienia potwierdzają prawdę, iż Maryja nie opuszcza, ani nie zaniedbuje nigdy swoich wiernych dzieci – ani tu na ziemi, ani też w czyśćcu.

Wielka mistyczka, święta Brygida Szwedzka (ur. 1303, zm. 23 lipca 1373 w Rzymie), pożerana żarem miłości do dusz cierpiących w czyśćcu, przytacza nam słowa, jakie skierowała do niej Matka Boża w jednym z widzeń: „Jestem Matką wszystkich tych, którzy znajdują się w czyśćcu – i ich cierpienia są zawsze łagodzone za moim wstawiennictwem“.

W dzienniku świętej kapucyńskiej stygmatyczki Weroniki Giuliani (1660 –  1727 ) znajdujemy takie oto słowa: „Mój Anioł Stróż dał mi rozmawiać z pewną duszą czyśćcową. Powiedziała mi: zlituj się nade mną. Nikt z żyjących nie może zrozumieć, jak ogromne są te cierpienia! Zlituj się nade mną…  Poleciłam ją Najświętszej Panience i wydało mi się, że zobaczyłam radość tej duszy, kiedy mówiła mi: Teraz wiem, że rychło wyjdę stąd dzięki twojej miłości. Po krótkim czasie ujrzałam tę duszę uwolnioną od jej cierpień, całą piękną i chwalebną, przyodzianą w niewypowiedziany blask. Wydawała się być nowym słońcem; co więcej – postawiona obok naszego słońca, byłaby jaśniejsza od niego“[2].

Także święta Faustyna Kowalska, w czasie jednej ze swoich wizyt w czyśćcu, zdała sobie sprawę z tego, że Matka Boża odwiedzała znajdujące się tam dusze. Oto słowa świętej mistyczki: „Widziałam Matkę Bożą odwiedzającą dusze w Czyśćcu. Dusze nazywają Maryję Gwiazdą Morza. Ona im przynosi ochłodę“ (Dzienniczek, 20). Szczęśliwi ci wszyscy, którzy prawdziwie czczą Maryję, mogą zawsze liczyć na Jej obecność i pomoc.

Wieczorem 15 lipca 1959 r. św. ojciec Pio był chory i znajdował się w swojej celi, podczas gdy w kościele zgromadzili się jego synowie duchowi. Ojciec Pio przemówił do nich przez megafon, mówiąc: „Pamiętajmy o tym, że jutro jest święto Matki Bożej Szkaplerznej, będącej szczególną opiekunką dusz czyśćcowych. Polecajmy tej drogiej Matce święte dusze w czyśćcu. Któż z nas nie ma tam swoich bliskich i kto wie, jak wielu z nich cierpi tam może – a nawet z pewnością – także przez nas… Prośmy Mamę, aby przyszła im z pomocą, łagodząc ich cierpienia i chłodząc dręczący ich płomień. Jeżeli my będziemy miłosierni w stosunku do nich, jeżeli – nie daj Bóg! – i my będziemy musieli pójść do czyśćca, Pan Bóg sprawi, iż pojawią się inni, którzy pomogą z kolei nam”. Niezwykle ważne są łaski udzielane przez Matkę Bożą duszom czyśćcowym w dniach maryjnych świąt i uroczystości i odpustów! Przy tych okazjach Matka Boża – Królowa Czyśćca udziela tym szerzej swoich łask i darów tak, iż całe zastępy dusz czyśćcowych mogą wejść do wiecznej chwały i szczęśliwości nieba. Modlitwa różańcowa byłą drugą po Mszy świętej formą wspomagania dusz czyśćcowych, jaką najchętniej stosował i najbardziej zalecał święty Ojciec Pio z Pietrelciny. Swoim duchowym synom powtarzał: „Duszom czyśćcowym pomaga się Różańcem i uczynkami miłosierdzia. Uciekajmy się do Matki Bożej, aby przyszła im Ona z pomocą, łagodząc ich cierpienia i płomień, jaki je dręczy“. Dając komuś koronę różańca mawiał: „Powierzam ci skarb; umiej z niego korzystać! Opróżnijmy jakiś kąt czyśćca“[3]. Wiele jest modlitw pięknych i skutecznie pocieszających i wspomagających dusze czyśćcowe: Różaniec św., Droga Krzyżową, rozmyślanie o Męce i Śmierci Pana Jezusa także psalmy. Nieporównanie cenniejsza i skuteczniejsza od wyżej wymienionych modlitw pozostaje jednak zawsze Ofiara Mszy świętej. Msza święta jest prawdziwą ofiarą Syna Bożego, uobecnia Mękę i Śmierć Pana naszego Jezusa Chrystusa, a jej wartość jest nieskończona.

Urodzona w Radomiu 15 maja 1822 Sługa Boża Wanda Malczewska (zmarła 25 września 1896) opisuje jedno następująco ze spotkań z duszami czyśćcowymi: „Dziś w nocy gdy się przebudziłam, usłyszałam głos płaczliwy: Zmiłujcie się nad nami przynajmniej wy, krewni i przyjaciele nasi, gdyż bardzo cierpimy w więzieniu czyśćcowym. Wy, żyjący nie macie pojęcia jakie tu męki ponosimy. Cierpimy moralnie, bo się rwiemy do oglądania Pana Boga, a osiągnąć tego nie możemy, bo najmniejsza plamka grzechowa, pokutą nie zmazana, przeszkadza nam do wyjścia stąd… My sami nic dla siebie zrobić nie możemy, ale wy możecie zrobić dużo, ofiarujcie za nas słuchanie Mszy Świętej, różne modlitwy odpustowe, ofiarujcie – dajcie jałmużnę – a najskuteczniejszą pomoc nam dacie, gdy się postaracie o odprawienie Mszy Świętej za nas. Krew Pana Jezusa we Mszy Świętej przez kapłana ofiarowana zgasi płomienie czyśćcowe[4].

W czasie celebracji Mszy świętej – naucza wielkiego Ojca Kościoła, św. Hieronima: wiele dusz jest uwalnianych z czyśćca! Dusze, za które odprawiana jest Msza święta nie cierpią, przyspieszają ich oczyszczenie lub wzlatują natychmiast ku niebu. Msza święta jest bowiem kluczem, otwierającym dwie bramy: bramę czyśćca, aby z niego wyjść i bramę nieba, by wejść doń na zawsze[5]. Jakże krzepiące są to słowa, niech nam one przypominać i nie tylko w listopadzie o pełnym uczestnictwie w Eucharystii w intencji dusz czyścowych i zamawianiu Mszy świętych za zmarłych.

„Jezu najmiłosierniejszy, któryś sam powiedział, że miłosierdzia chcesz, otóż wprowadzam do mieszkania Twego najlitościwszego Serca dusze czyśćcowe – dusze, które Ci są bardzo miłe, a które jednak wypłacać się muszą Twej sprawiedliwości – niech strumienie krwi i wody, które wyszły z Serca Twego, ugaszą płomienie ognia czyśćcowego, aby się i tam sławiła moc miłosierdzia Twego.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze w czyśćcu cierpiące, a które są zamknięte w najlitościwszym Sercu Jezusa. Błagam Cię przez bolesną mękę Jezusa, Syna Twego, i przez całą gorycz, jaką była zalana Jego przenajświętsza dusza, okaż miłosierdzie swoje duszom, które są pod sprawiedliwym wejrzeniem Twoim; nie patrz na nie inaczej, jak tylko przez rany Jezusa, Syna Twego najmilszego, bo my wierzymy, że dobroci Twojej i litości liczby nie masz” (Dzienniczek, 1227).

Pan z wami. I z duchem Twoim.

Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen

ks. Krzysztof Pelc CSMA


[1] Salve Regina (łac. Witaj Królowo lub Cześć Królowej) – antyfona ku czci Najświętszej Maryi Panny, śpiewana w Kościele katolickim od dnia Najświętszej Trójcy (niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego) aż do Adwentu. Antyfona ta kończy również modlitwę różańcową i jest często używana w czasie pogrzebów. Autorstwo łacińskiego oryginału przypisywane jest św. Hermanowi z Reichenau, https://pl.wikipedia.org/wiki/Salve_Regina, [dostęp 15.10.2021].

 [2] O. S.Manelli, FI, Czyściec (V) i Najświętsza Panna Maryja, http://www.franciszkankiniepokalanej.pl/jm/homepage/news/nasladowanie-swietych/nowosc/listopad/209-25-listopada-czysciec-v-i-najswietsza-panna-maryja, [dostęp 15.10.2021].

[3] Tamże.

[4] Justyna Sprutta, Jak wygląda czyściec?, https://misyjne.pl/przerwa-artykul/jak-wyglada-czysciec/, [dostęp 16.10.2021].

[5] O. S.Manelli, FI, Czyściec (VI) i Msza Święta, http://www.franciszkankiniepokalanej.pl/jm/homepage/news/nasladowanie-swietych/nowosc/listopad/210-26-listopada-czysciec-vi-i-msza-swieta, [dostęp 16.10.2021].