Medytacja wielkopostna o trzech warstwach człowieczeństwa

Dzisiejsza medytacja jest zaproszeniem do wyjścia na pustynię ciszy i spojrzenia z Bożej perspektywy na swoje człowieczeństwo. Znajdź odpowiednie miejsce, daj sobie i Bogu 30 minut i spotkaj Go w Słowie.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen
Poświęć kilka minuty na wyciszenie się i uświadomienie sobie Bożej obecności.
Proś Ducha Świętego, by prowadzadził Cię w czasie tej modlitwy, tak jak prowadził Jezusa po pustyni.
W chwilach rozproszeń możesz w swojej wyobraźni przywołać dzisiejszą scenę ewangeliczną.

SŁOWO (Łk 4, 1-13)
Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad Jordanu, a wiedziony był przez Ducha na pustyni czterdzieści dni, i był kuszony przez diabła. Nic przez owe dni nie jadł, a po ich upływie poczuł głód. Rzekł Mu wtedy diabeł: „Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby stał się chlebem”. Odpowiedział mu Jezus: „Napisane jest: „Nie samym chlebem żyje człowiek”. Wówczas powiódł Go diabeł w górę, pokazał Mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł do Niego: „Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je dać, komu zechcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje”. Lecz Jezus mu odrzekł: „Napisane jest: „Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz”. Zawiódł Go też do Jerozolimy, postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł do Niego: „Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest bowiem napisane: „Aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, żeby cię strzegli, i na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień”. Lecz Jezus mu odparł: „Powiedziano: „Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego”. Gdy diabeł dopełnił całego kuszenia, odstąpił od Niego do czasu.

PUNCTA

1. Pustynia
Z hebr. słowo „pustynia” („midbar”) może być przetłumaczone jako „miejsce, skąd [jest] mowa”, „miejsce, skąd [ktoś] mówi”, „miejsce mowy, rozmowy”. Zaproszenie na pustynię to zaproszenie do wejścia w przestrzeń, w której można usłyszeć Boga i porozmawiać z Nim. Czy stwarzasz sobie pustynię, czyli odpowiednie warunki do spotkania z Bogiem? Jak wygląda Twoja modlitwa? Czy inwestujesz w wyciszenie?

2. Trzy warstwy człowieczeństwa: ciało – psyche – duch
Czy jesteś świadomy, że istnieją w Tobie trzy poziomy człowieczeństwa? Ciało – cielesność, zmysły, itp., psyche – sfera emocji, uczuć, pragnień, dążeń, motywacji, relacji z innymi, przekonań, sposobu myślenia. Duch – sfera duchowa, miejsce zamieszkiwania Ducha Świętego, dusza, odpowiada za życie duchowe (relacja z Bogiem, itp.). Zobacz na powiązania tych sfer ze sobą, zauważ ich wzajemne wpływy. Podziękuj Bogu za te 3 sfery. Zastanów się też, którą z nich najbardziej rozwijasz, a którą traktujesz po macoszemu.

3. Wolność wewnętrzna
Zauważ, że każda z pokus dotyczy jednej z 3 sfer człowieczeństwa. Pierwsza pokusa (przemienić kamień w chleb) dotyczy cielesności. Druga (spektakularny skok z narożnika świątyni) dotyczy psyche, ponieważ odnosi się do potrzeby uznania, wywołania podziwu, wiąże się z niewłaściwą motywacją itp. Trzecia pokusa (oddać pokłon szatanowi za cenę panowania nad światem) dotyczy sfery duchowej, bo oddanie pokłonu szatanowi oznaczałoby uznanie go za pana. Jezus przeciwstawia się pokusom, gdyż są sprzeczne z wolą Bożą. Ulegnięcie im oznaczałoby wpuszczenie szatana do tych sfer człowieczeństwa. Zastanów się, do której sfery Twojego życia szatan ma najłatwiejszy dostęp? W której z tych sfer zostawiłeś najwięcej furtek dla szatana? Której sfery dotyczą Twoje grzechy: cielesności, życia psychicznego czy duchowości? Czy możesz o sobie powiedzieć, że jesteś człowiekiem wolnym w stosunku do pragnień, poruszeń, pożądań, uczuć, które się w Tobie pojawiają?

Porozmawiaj z Jezusem o swoim człowieczeństwie, proś Go o wewnętrzną wolność. Zaproś Go do trzech sfer swojego życia. Zrób postanowienie.
Ojcze nasz…

ks. Michał Mazur CSMA