Michalita u Michalitek

W domu macierzystym sióstr Michalitek w Miejscu Piastowym odbyły się cztery serie rekolekcji zakonnych prowadzonych przez ks. Mateusz Szerszenia CSMA. Po raz pierwszy od wielu lat zdarzyło się, aby rekolekcjonista był obecny na wszystkich seriach. Rekolekcje powstały w oparciu o nowe prawo zakonne (Konstytucje i Statuty). Temat zaczerpnięty został ze słów Założyciela Zgromadzeń bł. ks. Bronisława Markiewicza: „Podjęcie krzyża Chrystusowego”.

Kolejne dni rozważań dotyczyły następujących tematów: wskazania Założycieli, źródła życia zakonnego, miłość i ślub czystości, nadzieja i ślub ubóstwa, wiara i ślubu posłuszeństwa, duchowość michalicką i charyzmat, a w ostatnim dniu ks. Mateusz podjął temat wspólnoty i życia apostolskiego.

Oprócz porannych i popołudniowych konferencji spotykaliśmy się na modlitwie ze Słowem Bożym w ramach Liturgii Godzin („słówko” na Jutrzni) i kazań podczas Mszy Świętej. Przedostatni dzień poświęcony był na nabożeństwo pokutne i sakrament spowiedzi. Była to okazja do szczegółowego rachunku sumienia i wzbudzenia nadziei w moc Bożego Miłosierdzia.

Zakończeniem serii były dwa obrazy. Po pierwsze to tzw. „okna łaski”, czyli szczególne momenty, gdy Bóg wychodzi naprzeciw człowiekowi i skłania go do zmiany postępowania, umacnia i wyznacza wielkie zadania, które w innym czasie wydają się niemożliwe do zrealizowania. Drugi obraz to wędrówka wiary Abrahama, który wyprzedza nas wszystkich w doświadczeniu zaufania Bogu i gotowości do złożenia ofiary z własnego Syna.

Łącznie we wszystkich seriach udział wzięło kilkaset sióstr z Polski i świata (Francja, Ukraina, Włochy, Paragwaj, Kamerun, Niemcy).

Serie rekolekcyjne w 2023 roku odbyły się w następujących terminach: 16-22.01; 30.01-05.02;28.06-04.07;20-26.07.

Nagrania z konferencji, jutrzni i kazań znaleźć można na kanale YouTube: Któż jak Bóg.

LINK DO PLAYLISTY: https://www.youtube.com/playlist?list=PLwliNcOhEvOQ6FiCsxQ2c7eKczm_QKuJz