Miecz św. Michała Archanioła. Saint Michael’s Mount (3)

Miecz św. Michała Archanioła to linia obejmująca siedem miejsc– klasztorów poświęconych św. Michałowi Archaniołowi: Skellig Michael (Irlandia), Saint Michael’s Mount w Kornwalii (Wielka Brytania), Mont Saint-Michel w Normandii (Francja), Sacra di San Michele (Włochy), Santuario di San Michele del Gargano (Włochy), klasztor Archanioła Michała na wyspie Symi (Grecja) oraz Stella Maris (Izrael). Saint Michael’s Mount (Góra św. Michała) to odpowiednik normandzkiego Mont Saint-Michel, jest to wyspa pływowa i znajduje się u wybrzeży Kornwalii, (Anglia) w zatoce Mount’s Bay. Ze stałym lądem łączy się dzięki drodze (długość 366 m), możliwej do pokonania jedynie podczas odpływu.

W 495 roku po jej zachodniej stronie pojawił się tu Archanioł Michał, aby ostrzec mieszkających tu rybaków przed jakimś zagrożeniem… Brytania, zamieszkiwana przez Brytów znajdowała się już od 43 r. w granicach Cesarstwa Rzymskiego. Jednak w początkach V w. przestała być już prowincją Rzymu. Na Wyspy chrześcijaństwo przyszło wraz z rzymskimi legionistami, cała Brytania przyjęła chrzest w VI stuleciu. W jaki sposób św. Michał Archanioł uratował rybaków w Kornwalii pod koniec V stulecia – o tym podania nie mówią, niemniej jednak, od tamtego czasu Góra św. Michała stała się miejscem pielgrzymek. W XI w. na tę pływową wyspę przybyli benedyktyni z bliźniaczego Mont-Saint-Michel w Normandii. W XII wieku jeden z nich Bernard le Bec, wybudował na szczycie góry klasztor, poświęcony św. Michałowi Archaniołowi, który z czasem przekształcono w zamek.

Wyspa była przedmiotem kilku bitew i oblężeń. W r. 1193 sir Henryk de la Pomeroy zdobył Górę w 1193 roku, za panowania króla Ryszarda I, przebierając swych ludzi za pielgrzymów. Podczas Wojny Dwóch Róż w roku 1473, wyspa była oblężona przez 6 miesięcy. W r. 1588 była pierwszym miejscem, z którego nadano sygnał ostrzegawczy o przybyciu hiszpańskiej Wielkiej Armady. Wyspa pojawia się także na kartach historii podczas angielskiej wojny domowej, gdy wojska rojalistów dzielnie powstrzymywały siły Olivera Cromwella.

Góra została ufortyfikowana podczas II wojny światowej, w latach 1940-41. Do dziś można oglądać trzy bunkry z tego okresu.

Obecnie pieczę nad wyspą i znajdującym się na niej zamkiem sprawuje organizacja National Trust.

fot. https://en.wikipedia.org/wiki/

ks. Krzysztof Pelc CSMA