MIESIĄC ZE ŚW. MICHAŁEM ARCHANIOŁEM – DZIEŃ 10

Dzień 10.

Wielkość świętego Michała Archanioła w dobroci względem bliźnich

I. Bóg jest miłością, a kto nią płonie, zbliża się do Niego. Święty Michał Archanioł, jako najbliższy Mu spośród wszystkich duchów niebieskich, musiał być także pełen miłości. Tak jak Bóg przepełniony nią wobec człowieka, tak i święty Michał najbardziej spośród wszystkich aniołów umiłował rodzaj ludzki.

Kościół ukazuje Go jako nieustannego orędownika ludzi przed Bogiem, gorliwie proszącego o miłosierdzie i przebaczenie. Jego wołanie nie jest jałowe i bezowocne – wręcz przeciwnie – ten, kto modli się za Jego wstawiennictwem, otrzymuje wiele łask i jest przez Niego prowadzony do Królestwa niebieskiego.

O wielka miłości świętego Michała! – Widząc nieszczęście człowieka, pełen jest czułości i nie ustaje w błaganiach.

Modlitwa

O dobroczynny Książę anielski, święty Michale, ja, grzesznik, uciekam się do Twej dobroci, prosząc o ocalenie mojej duszy. Wstawiaj się za mną przez całe moje życie, a szczególnie w godzinie śmierci, obdarzając mnie siłą do zwyciężenia zła. Broń mnie w walce.

Pozdrowienie

Pozdrawiam Cię, święty Michale Archaniele, który pomagasz mi zawsze, gdy tego potrzebuję.

Zadanie

Daj jałmużnę osobie, która jej potrzebuje.

Modlitwa do Anioła Stróża

Aniele Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy, ciała mego, zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.

Fragment książki „Wielkość św. Michała Archanioła. Miesięczne nabożeństwo w sprawach trudnych” publikujemy dzięki uprzejmości wydawnictwa Rosemaria.