MIESIĄC ZE ŚW. MICHAŁEM ARCHANIOŁEM – DZIEŃ 12

Dzień 12.

Wielkość świętego Michała Archanioła w anielskim apostolacie

II. Święty Michał oświecał wszystkie anioły. Lucy­fer chciał je zwieść, przeciągnąć na swoją stronę, co udało mu się z niektórymi z nich. Wmówił im, że wielkość i wspaniałość ich natury pozwala im na zdobycie błogosławieństwa bez Bożej pomocy.

Święty Michał Archanioł, mówiąc: „Któż jak Bóg?”, pokazał aniołom, że zostali stworzeni przez Boga i że tylko On jest godzien chwały i dziękczynienia. Poznali, że otrzymanie błogosławieństwa oraz oglądanie Boga bez łaski jest niemożliwe. Napomnienie świętego Michała było na tyle skuteczne, że wiele chwalebnych duchów stanęło przed Panem, aby Go uwielbiać. Nauczanie Archa­nioła sprawiło, że aniołowie byli, są i będą szczęśliwi i wierni Bogu na wieki.

Modlitwa

Łagodny Apostole Nieba, święty Michale Archaniele, wychwalam i błogosławię Boga, że obdarzył Cię wielką mądrością, abyś mógł oświecać i ocalać anioły. Racz przy pomocy mojego Anioła stróża rozświetlić moją duszę, abym mógł podążać zawsze drogą Bożych nakazów.

Pozdrowienie

Pozdrawiam Cię, święty Michale, Doktorze Anielskich zastępów – oświecaj mnie.

Zadanie

Postaraj się przekazać niewierzącemu tajemnice wiary.

Modlitwa do Anioła Stróża

Aniele Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy, ciała mego, zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.

Fragment książki „Wielkość św. Michała Archanioła. Miesięczne nabożeństwo w sprawach trudnych” publikujemy dzięki uprzejmości wydawnictwa Rosemaria.