MIESIĄC ZE ŚW. MICHAŁEM ARCHANIOŁEM – DZIEŃ 14

Dzień 14.

Wielkość świętego Michała Archanioła w miłości względem ludzi

III. Miłość świętego Michała względem człowieka zrodziła się z wielkiej miłości, którą obdarzył Boga. Z miłości do Stwórcy rodzi się miłość bliźniego, który jest obrazem Najwyższego. Im bardziej się Go kocha, tym większą miłość żywi się ku drugiemu. Lucyfer jest nieprzyjacielem człowieka, ponieważ nie ma w nim miłości do Boga, natomiast święty Michał kocha człowieka najbardziej spośród wszystkich aniołów.

Zastanów się, czy twoje serce wypełnione jest miłością względem bliźniego. Czy nie jesteś głuchy na płacz strapionego? Czy dostrzegasz potrzeby biednego? Czy nie brak ci wrażliwości na łzy chorego? Czy nie jesteś obojętny na ból bliźniego? Twoje serce może nie płonąć miłością ku Bogu. Jeśli kochałbyś Go całym swoim sercem, nie byłbyś obojętny na potrzeby drugiego! Jeśli kochałbyś Boga z całej siły, pocieszałbyś tego, kto cierpi. Zwróć się do pierwszego Serafina miłości, aby zapalił w twoim sercu tę świętą miłość, która uzdalnia do kochania bliźniego, jak nakazuje Jezus Chrystus.

Modlitwa

O pierwszy Książę miłości, święty Michale Archa­niele, ja, nędzny grzesznik, uciekam się do Ciebie. Ufając w Twoją dobroć, proszę, zapal moje serce świętą miłością wobec Boga i bliźniego. Spraw, potężny Archaniele, abym naśladując Ciebie, potrafił okazać miłosierdzie drugiemu i abym mógł je odnaleźć u Boga.

Pozdrowienie

Pozdrawiam Cię, święty Michale, który najmocniej ukochałeś ludzi, pomóż mi.

Zadanie

Odwiedź osobę chorą lub daj jałmużnę potrzebującemu.

Modlitwa do Anioła Stróża

Aniele Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy, ciała mego, zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.

Fragment książki „Wielkość św. Michała Archanioła. Miesięczne nabożeństwo w sprawach trudnych” publikujemy dzięki uprzejmości wydawnictwa Rosemaria.