MIESIĄC ZE ŚW. MICHAŁEM ARCHANIOŁEM – DZIEŃ 15

Dzień 15.

Wielkość świętego Michała Archanioła w miłości względem sprawiedliwych

I. Święty Michał okazuje specjalną miłość duszom sprawiedliwym mieszkającym na ziemi. Prowadzi je, oświetlając ich rozumy, budząc z obojętności. Tak jak śpiącemu w więzieniu, wtrąconemu tam przez Heroda, Piotrowi Apostołowi objawił się Baranek Boży, tak sprawiedliwym i wytrwałym w modlitwie święty Michał, nazywany przez Pismo Aniołem Pańskim, okazuje swoją specjalną opiekę, oświeca umysły, daje poznać niebezpieczeństwo, jakie niesie ze sobą obojętność, wlewa w serca święty strach względem Boga oraz zabiera wszelkie zaniedbania, abyśmy mogli czynić dobro.

Modlitwa

Michale Archaniele, uciekam się do Ciebie, ja, który jestem obojętny, prosząc Cię o ogień Twojej gorliwej miłości. Spraw, wielki Książę Dobroci, aby nie było w moim sercu letniości, oświeć mój rozum świętym natchnieniem. Pomóż, abym potrafił usunąć grzech i zbliżyć się ku cnotom, które są jedynym prawdziwym dobrem.

Pozdrowienie

Pozdrawiam Cię, święty Michale, który jesteś niebiańskim posłańcem dającym korzyści duszom sprawiedliwych – ratuj mnie.

Zadanie

Przyjmij dziś Komunię świętą, bo ona pozwala ci wzrastać.

Modlitwa do Anioła Stróża

Aniele Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy, ciała mego, zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.

Fragment książki „Wielkość św. Michała Archanioła. Miesięczne nabożeństwo w sprawach trudnych” publikujemy dzięki uprzejmości wydawnictwa Rosemaria.