MIESIĄC ZE ŚW. MICHAŁEM ARCHANIOŁEM – DZIEŃ 16

Dzień 16.

Wielkość świętego Michała Archanioła w miłości względem dusz

I. Dusza sprawiedliwego jest poddawana także innym niepokojom. Często słabnie, przerywa ćwiczenie się w cnotach, zaniedbuje dobre uczynki, które powinna była wykonywać. Święty Michał wspiera duszę, pomagając jej pokonać ten nieporządek. Pociesza tchórzliwe serce i – jak zauważa święty Bernardpomaga mu w działaniu, uwalniając je i zabierając wszelkie trudności. Czyni to samo, co z prześladowanym przez Izebel Eliaszem, który zmęczony próbą, prosił Boga o śmierć. W tamtej chwili ukazał mu się święty Michał, dodał sił, pocieszył, mówiąc: „Wstań, jedz, bo przed tobą długa droga”. Umocniony Eliasz kontynuował podróż aż do Bożej góry Horeb.

Tak samo duszy sprawiedliwej daje święty Archanioł siłę, mówiąc podobnie jak do Proroka: Wstań, jedz, bo przed tobą długa droga – wstań, aby pokonać przeciwności, nakarm się łaską, idź z zapałem drogą Bożego prawa, abyś mogła osiągnąć doskonałość.

Modlitwa

Błogosławiony Książę miłości, chwalebny święty Michale, błagalnie uciekam się do Ciebie, wzywam Twojej pomocy, abyś uciszył moje tchórzliwe serce i utwierdził swoją miłością moje kroki na drodze Bożych przykazań. Jeśli obdarzysz mnie swoją miłością, o święty Archaniele, będę gorliwym sługą Boga. Jeśli mnie wspomożesz, moja dusza stanie się odważna i zdolna, by przeciwstawić się wszelkim trudnościom napotkanym na drodze ku doskonałości. Jeśli będziesz mi ochroną, moje serce będzie mogło gorliwie pokochać Boga i cieszyć się Nim na wieki.

Pozdrowienie

Pozdrawiam Cię, święty Michale, który pocieszasz bojaźliwych, pamiętaj o mnie, módl się za mnie teraz i zawsze.

Zadanie

Odwiedź osobę w więzieniu lub w jakiś inny sposób ją wspomóż.

Modlitwa do Anioła Stróża

Aniele Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy, ciała mego, zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.

Fragment książki „Wielkość św. Michała Archanioła. Miesięczne nabożeństwo w sprawach trudnych” publikujemy dzięki uprzejmości wydawnictwa Rosemaria.