MIESIĄC ZE ŚW. MICHAŁEM ARCHANIOŁEM – DZIEŃ 18

Dzień 18.

Wielkość świętego Michała Archanioła w miłości względem grzeszników

I. Jak wielką miłością płonie święty Michał wobec ludzi! To ona skłania Go do pomocy grzesznikom, aby porzucali swoje wady i powracali do Boga. W Księdze Wyjścia czytamy, że Agar, pokłócona ze swoją panią, Sarą, żoną Abrahama, z powodu swojego syna Izmaela, została wypędzona z domu i uciekła na pustynię. Poja­wił się przed nią Anioł Pański i powiedział: „Agar, skąd pochodzisz? Dokąd zmierzasz? Wróć do swej pani i uniż się przed nią”.

Jak naucza prorok Dawid, Agar oznacza „obca”, „cudzoziemka”, która jest pielgrzymem na tym świecie. Natomiast imię Sara oznacza „pani”, „księżniczka”, a więc oznacza również Boga – Władcę tego wszystkiego, od czego grzeszny człowiek się oddala za każdym razem, gdy podąża za swoimi zmysłami, depcząc Boże prawo. Grzesznik ucieka na pustynię świata, gdzie nie znajduje nawet kropli wody dla ochłody.

I oto święty Michał, Anioł Pański, krzyczy do grzesznika: Skąd pochodzisz? Dokąd idziesz? Zobacz, od Kogo się oddalasz! Od Boga, jedynego dobra! Jak skończy się twoje życie? Powróć do Pana, twojego Stwórcy, środka twojej duszy, źródła wszelkiego szczęścia! Oddaj się Jego ręce, przestrzegaj Bożego prawa.

Modlitwa

Do Ciebie, Książę miłości, uciekam się ja, nędzny grzesznik, aby za Twoim wstawiennictwem prosić miłosiernego Boga o światło potrzebne do poznania moich grzechów. Wlej w moje serce skruchę, abym potrafił nimi gardzić. Ty, który tak bardzo kochasz człowieka, oświeć mnie poprzez mojego Anioła stróża, abym mógł na nowo kroczyć drogą cnoty, kochać Boga i mieć pewność, że będę zbawiony.

Pozdrowienie

Pozdrawiam Cię święty Michale, który pomagasz grzesznikom. Ratuj mnie i spraw, aby moja dusza odżyła.

Zadanie

Odmów dziewięć razy Chwała Ojcu… do świętego Anioła stróża, aby wyprosił ci łaskę poznania grzechów i ich szczerego odrzucenia.

Modlitwa do Anioła Stróża

Aniele Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy, ciała mego, zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.

Fragment książki „Wielkość św. Michała Archanioła. Miesięczne nabożeństwo w sprawach trudnych” publikujemy dzięki uprzejmości wydawnictwa Rosemaria.