MIESIĄC ZE ŚW. MICHAŁEM ARCHANIOŁEM – DZIEŃ 19

Dzień 19.

Wielkość świętego Michała Archanioła względem grzeszników

II. Jak wielka była miłość świętego Michała wobec pierwszego grzesznika – Adama, którego po upadku przestrzega przed ponownym popełnieniem grzechu. Podobnie postępuje z grzesznikami, których uczy unikania występków i nienapełniania serca wadami. Lota naucza, aby nie patrzeć na Sodomę, aby nie powrócić do starych namiętności. Uczy i grzesznika, aby nie przywiązywał się ponownie do czegoś, co zniewalało jego serce. Żarliwa miłość świętego Michała pragnie, aby grzesznik pojednał się z Bogiem i nigdy więcej się od Niego nie oddzielił.

Modlitwa

O wielki Książę miłości, święty Michale Archaniele, staję przed Tobą jako ten, który widzi własną słabość i to, jak łatwo jest popaść w grzech. Wzywam Twojej potężnej pomocy. Naucz mnie nie wracać już więcej do grzechu, spraw, abym zawsze kroczył drogą Bożych przykazań. Nie ustawaj w Twojej opiece nade mną, chroń mnie aż do chwili, w której zobaczysz mnie zbawionego u Twoich stóp, gdy będę wychwalał Boga w wieczności.

Pozdrowienie

Pozdrawiam Cię, święty Michale, który jesteś obrońcą tych, którzy składają nadzieję w Panu. Przyjdź mi z pomocą.

Zadanie

Poświęć czas na lekturę Ewangelii.

Modlitwa do Anioła Stróża

Aniele Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy, ciała mego, zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.

Fragment książki „Wielkość św. Michała Archanioła. Miesięczne nabożeństwo w sprawach trudnych” publikujemy dzięki uprzejmości wydawnictwa Rosemaria.