MIESIĄC ZE ŚW. MICHAŁEM ARCHANIOŁEM – DZIEŃ 2

Dzień 2.

Wielkość świętego Michała Archanioła
w miłosierdziu

II. Jak wielka była łaska, którą Bóg zechciał obdarzyć świętego Michała Archanioła, ustanawiając Go pierwszym, zaraz po Lucyferze, w naturze! Jeśli łaska została dana zgodnie z naturą, kto mógłby zmierzyć i zgłębić wielkość i doskonałość świętego Michała? Tego, który został obdarzony doskonałością przewyższającą inne anioły – przeogromną, niezachwianą wiarą, niewzruszoną nadzieją, miłością tak żarliwą, że zdolną zapalać innych, głęboką pokorą zawstydzającą wyniosłego Lucyfera, gorliwością służby na chwałę Bożą!

W rzeczy samej, święty Michał Archanioł został obdarzony najdoskonalszymi cnotami. Można by nawet stwierdzić, że jest on idealnym przykładem świętości, wyraźnym obrazem Boskości, odbijającym Boskie piękno. Rozraduj się, czcicielu świętego Michała, łaską i świętością, w którą bogaty jest Twój obrońca, kochaj go całym swoim sercem.

Modlitwa

O, święty Michale Archaniele! Obfitość Bożej łaski, którą czerpiesz z wszechmocnej Bożej ręki, niezwykle mnie rozwesela, a jednocześnie wprowadza w zawstydzenie, ponieważ nie potrafiłem zachować w sobie łaski uświęcającej. Z całego serca żałuję, że mimo nieustannego, ponownego przyjmowania mnie przez Boga w Jego przyjaźni, zawsze powracałem do grzechu. Błagalnie zwracam się do Ciebie, potężny Książę, ufając w Twoje wstawiennictwo – wyjednaj mi u Boga łaskę szczerego żalu za grzechy oraz wytrwałości. Wyproś mi przebaczenie moich win i grzechów.

Pozdrowienie

Pozdrawiam Cię, święty Michale Archaniele, który zostałeś umieszczony we wzniosłości niebieskiej, pełny anielskiej chwały. Jako najznakomitszy spośród aniołów, wstawiaj się za mną.

Zadanie

W ciągu dnia trzy razy odmów Akt żalu, prosząc Trój­cę Przenajświętszą o przywrócenie łaski utraconej w wy­niku grzechu śmiertelnego. Udaj się do spowiedzi świętej.

Akt żalu        

Ach, żałuję za me złości,

Jedynie dla Twej miłości.

Bądź miłościw mnie grzesznemu,

Dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.

Modlitwa do Anioła Stróża

Aniele Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy, ciała mego, zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.

Fragment książki „Wielkość św. Michała Archanioła. Miesięczne nabożeństwo w sprawach trudnych” publikujemy dzięki uprzejmości wydawnictwa Rosemaria.