MIESIĄC ZE ŚW. MICHAŁEM ARCHANIOŁEM – DZIEŃ 20

Dzień 20.

Wielkość świętego Michała Archanioła w miłości do nawróconych grzeszników

I. Święty Michał Archanioł, pełen miłości do ludzi, po odciągnięciu ich od grzechu stał się ich przewodnikiem, przywódcą i nauczycielem świętości. Troszczy się o to, aby wszyscy chrześcijanie napełnili się szlachetnością. Co uczynił naszemu ojcu Adamowi? Zaraz po grze­chu pierworodnym objawił mu się i uzdolnił do pokuty. Nauczył, jak powinien uprawiać ziemię, jak prowadzić święte życie, co powinien zrobić, aby mógł zostać uratowany. Polecił mu obserwować prawo naturalne, wyjawił wielkie tajemnice przyszłości. To samo uczynił z Ewą. Adam opuścił doczesny świat, nie upadając ponownie, pełen szlachetności i zasług. Kto mógłby w pełni pojąć niezmierzoną miłość świętego Michała?

Modlitwa

Zgrzeszyłem, mój Boże, nie doceniając Twojej nieskończonej dobroci. Zmiłuj się nade mną Panie. Wolał­bym umrzeć, niż odwrócić się ponownie od Ciebie! A Ty, Książę miłości, święty Michale Archaniele, bądź mi obroną, moim przewodnikiem i nauczycielem, abym żałując, odpokutował za przewinienia. Bądź, chwalebny Książę, moim obrońcą przed Bożym Majestatem, wyproś mi łaskę owocnego żałowania za grzechy.

Pozdrowienie

Pozdrawiam Cię, święty Michale, który wypraszasz wiernym łaski światła i cnoty, oświecaj mnie.

Zadanie

Zatrzymaj się i oddaj medytacji nad ranami Jezusa Ukrzyżowanego. Ucałuj je i obiecaj, że już nigdy nie zadasz Mu ich swoim grzechem.

Modlitwa do Anioła Stróża

Aniele Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy, ciała mego, zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.

Nowenna anielska

Od 20 września możemy rozpocząć nowennę do świętego Michała.

Fragment książki „Wielkość św. Michała Archanioła. Miesięczne nabożeństwo w sprawach trudnych” publikujemy dzięki uprzejmości wydawnictwa Rosemaria.