MIESIĄC ZE ŚW. MICHAŁEM ARCHANIOŁEM – DZIEŃ 21

Dzień 21.

Wielkość świętego Michała Archanioła w miłości względem strapionych wiernych

I. Święty Michał Archanioł szczególnie troszczy się i wylewa łaskę pocieszenia na strapionych. Kiedy Pismo Święte po raz pierwszy wspomina o Aniele Pańskim wysłanym przez Boga (według egzegetów jest nim święty Michał), oczywistym jest, że zostaje On posłany, aby pocieszyć strapioną duszę Agar na pustyni.

Przed tym wydarzeniem Anioł Pański nie objawia się ani w czasie potopu, ani podczas budowy wieży Babel. Dlaczego? To wszystko dzieje się po to, aby ludzie poznali chwałę dobroczynnego Serafina, który pociesza strapionych, odnajduje opuszczonych, rozradowuje cierpiących. To On pokrzepił Abrahama i Sarę, obiecując im syna mimo ich podeszłego wieku. To on dodał otuchy opuszczonemu podczas prześladowań Eliaszowi, a także pocieszył Dawida znajdującego się pomiędzy lwami. Jest pocieszycielem wszystkich zgnębionych.

Modlitwa

Chwalebny Książę Michale, uciekam się do Ciebie, który jesteś moim ojcem, przyjacielem, pocieszeniem i bezpieczeństwem. To za Twoim pośrednictwem otrzymuję wszystkie Boże łaski. Jeżeli jestem wolny od plag, trzęsień, burz i innych katastrof, to wszystko dzięki Tobie, mój pocieszycielu! Święty Michale, nie pozbawiaj mnie swojej opieki w chwili śmierci. Pocieszaj mnie i prowadź także po śmierci, abym mógł cieszyć się na wieki oglądaniem Boga w niebie.

Pozdrowienie

Pozdrawiam Cię, święty Michale, który rozradowujesz serca chrześcijan, pokrzep mnie w obecnych zmartwieniach.

Zadanie

Przyozdób kwiatami ołtarz świętego Michała lub zrób dobry uczynek, pomagając w sprzątaniu kościoła.

Modlitwa do Anioła Stróża

Aniele Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy, ciała mego, zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.

Fragment książki „Wielkość św. Michała Archanioła. Miesięczne nabożeństwo w sprawach trudnych” publikujemy dzięki uprzejmości wydawnictwa Rosemaria.