MIESIĄC ZE ŚW. MICHAŁEM ARCHANIOŁEM – DZIEŃ 22

Wielkość świętego Michała Archanioła
wobec ludzi jako ich pośrednika u Boga

II. Wstawiennictwo anielskiego Księcia jest skuteczne i pełne mocy. Udowodnił to wobec Izraelitów, którzy od wielu lat byli niewolnikami babilońskimi, bez jakiejkolwiek nadziei na uwolnienie. Archanioł Gabriel, opiekun tego ludu, wstawiał się za nim u Boga, prosząc, aby zechciał położyć kres ich nieszczęściu.

Na nic zdały się jego błagania. Dlatego też święty Michał postanowił dodać swoje modlitwy do tych już wypowiedzianych. Przedstawił Bogu upokorzenia, których od ponad siedemdziesięciu lat doznawali Izraelici. Został wysłuchany i otrzymał obietnicę ich uwolnienia.

Jak potężne jest Jego wstawiennictwo! Otrzymuje On wszystko to, o co prosi, czego nie są w stanie wybłagać inni aniołowie. Powierz się Mu, tak, jak czyni to Kościół, a zostaniesz wysłuchany.

Modlitwa

Książę przesławny, święty Michale Archaniele, uciekam się do Ciebie, najwierniejszego pośrednika i potężnego adwokata. Pamiętaj o mnie, wstawiaj się w mojej intencji u Jezusa, Syna Bożego. Jeśli to Ty ­ujmiesz się za mną, moje modlitwy zostaną wysłuchane i będę wolny od cierpień tego świata i szczęśliwy w wieczności.

Pozdrowienie

Pozdrawiam Cię, święty Michale, który poprzez swe wstawiennictwo kierujesz ludzi ku niebu, módl się za mną.

Zadanie

Udaj się na adorację Jezusa w Najświętszym Sakramencie i módl się o nawrócenie grzeszników.

Modlitwa do Anioła Stróża

Aniele Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy, ciała mego, zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.

Fragment książki „Wielkość św. Michała Archanioła. Miesięczne nabożeństwo w sprawach trudnych” publikujemy dzięki uprzejmości wydawnictwa Rosemaria.