MIESIĄC ZE ŚW. MICHAŁEM ARCHANIOŁEM – DZIEŃ 24

Wielkość świętego Michała Archanioła w miłości względem papieża

II. Z jak wielkim zapałem święty Michał Archanioł wspomaga i chroni każdego z kolejnych papieży! To on uwolnił z rąk Heroda, z jerozolimskich więzień, Księcia Apostołów – świętego Piotra. Objawił mu się potem w Rzymie, pomógł i ochronił przed podstępnymi sztuczkami Szymona Maga. Archanioł towarzyszył i wysłuchał papieża Agapita I, który w roku 536 udał się do Konstantynopola, aby zmusić Justyniana do wycofania wojsk z Włoch. Papież przed wyruszeniem w drogę postanowił poprosić o opiekę świętego Michała, udając się w tym celu do sanktuarium na górze Gargano. I pomógł mu On nawrócić Justyniana I Wielkiego na wiarę katolicką, przeciwstawić się z odwagą Teodorze, żonie cesarza, która popierała schizmatyków. Pomógł mu wreszcie ocalić Rzym. Chronił także papieża Grzegorza I podczas plagi dżumy w roku 590. Wspierał Leona IX w walce przeciw Normanom, uzurpatorom papieskich ziem, którzy pomimo zwycięstwa uniżyli się przed papieżem i oddali zagarnięte tereny. Chronił i był obroną dla papieża Kaliksta II, który w dzień poświęcony świętemu Michałowi, 29 września, otrzymał od cesarza obietnicę pokoju względem Kościoła. To Archa­nioł sprawia, że wiara papieży jest solidna i trwała. Żaden z nich nigdy nie zbłądził i każdy dochował wiary.

Modlitwa

O potężny Książę, święty Michale Archaniele, opiekunie Kościoła katolickiego i specjalny obrońco papieża. Do Ciebie, zaraz po Trójcy Świętej i Matce Bożej, kierujemy nasze modlitwy w tych ciężkich czasach, które martwią Następcę świętego Piotra. Racz zesłać swoje anioły, aby Go oświeciły, pocieszyły i wsparły w straszliwej wojnie, którą toczy zły duch. Wlej pokój w serce papieża. Spraw, aby zakwitła sprawiedliwość i zgoda pomiędzy wiernymi i narodami. Niech granice wiary się rozszerzają, a dobre uczynki pogłębiają na większą chwałę Boga.

Pozdrowienie

Pozdrawiam Cię, święty Michale, który jesteś robotnikiem winnicy Pańskiej. Broń Biskupa Rzymu, Przywódcy Kościoła katolickiego.

Zadanie

Włącz się w prace misyjne na rzecz szerzenia wiary.

Nowenna do Anioła stróża

Dzień drugi: Aniele Boży, stróżu mój, oddany towarzyszu i jedyny prawdziwy przyjacielu, który zawsze i wszędzie jesteś ze mną. Błogosławię Cię i dziękuję, wraz z całym chórem aniołów wybranych przez Boga do ogłaszania wielkich rzeczy. Racz oświecać mój umysł, abym mógł poznać wolę Bożą. Poruszaj moje serce, abym już zawsze mógł żyć zgodnie z wiarą, którą wyznaję, abym otrzymał nagrodę obiecaną prawdziwie wierzącym.

Modlitwa do Anioła Stróża

Aniele Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy, ciała mego, zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.

Fragment książki „Wielkość św. Michała Archanioła. Miesięczne nabożeństwo w sprawach trudnych” publikujemy dzięki uprzejmości wydawnictwa Rosemaria.