MIESIĄC ZE ŚW. MICHAŁEM ARCHANIOŁEM – DZIEŃ 25

Dzień 25.

Wielkość świętego Michała Archanioła w szerzeniu pokoju

I. Święty Michał jest nazywany przez Kościół Aniołem Pokoju. Jest nim, ponieważ obdarza dusze spokojem, zmuszając złe duchy do oddalenia się od nich. Kościół używa trzech imion, aby Go wychwalać: Przywódca Wojsk Pańskich, Anioł Zwycięstwa oraz Anioł Pokoju. Walcząc przeciwko demonom i pokonując je, zdobywa pokój. Komu innemu, jak nie świętemu Michałowi należny jest ten piękny tytuł? Uspokoił niebo, wypędzając buntownicze anioły, które swoim sprzeciwem i wypowiedzianą wojną zakłóciły spokój w raju.

Pragnę Cię podziwiać i błogosławić, o wielki Książę Pokoju, święty Michale!

Modlitwa

O przesławny święty Michale, Aniele Pokoju, Zwycięstwa, Książę miłości! Pokornie zwracam się do Ciebie, prosząc o Twe wstawiennictwo u Boga. Spraw, potężny Rzeczniku, abym otrzymał pokój serca. Niech w mojej rodzinie zawsze panuje zgoda. Ufam, że dzięki Twemu wstawiennictwu Kościół zawsze będzie zwycięski i pełen spokoju.

Pozdrowienie

Pozdrawiam Cię, święty Michale, który jesteś Aniołem Pokoju, przynoszącym zwycięstwo. Módl się o nasz pokój i zbawienie.

Zadanie

Poddaj umartwieniu swoje gardło lub oczy.

Nowenna do Anioła stróża

Dzień trzeci: Aniele Boży, stróżu mój, mądry nau­czycielu, który nigdy nie przestajesz przekazywać nauk Świętych. Błogosławię Cię i dziękuję, wraz z całym chórem Zwierzchności. Czuwaj nad moimi myślami, słowami i czynami, aby we wszystkim odpowiadały Twoim naukom. Spraw, abym nigdy nie stracił z oczu świętego strachu względem Boga, jedynego nieomylnego źródła prawdziwej Mądrości.

Modlitwa do Anioła Stróża

Aniele Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy, ciała mego, zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.

Fragment książki „Wielkość św. Michała Archanioła. Miesięczne nabożeństwo w sprawach trudnych” publikujemy dzięki uprzejmości wydawnictwa Rosemaria.