MIESIĄC ZE ŚW. MICHAŁEM ARCHANIOŁEM – DZIEŃ 28

Wielkość świętego Michała Archanioła w pomocy duszom czyśćcowym

II. Jakże uzdrawiające jest wstawiennictwo świętego Michała dla dusz czyśćcowych. Przekonał się o tym młody Wilhelm, którego dusza po śmierci została pokazana pewnemu pobożnemu zakonnikowi. Święty Michał powiedział mu, że nie ujrzy ona Boga, jeśli nie wniesie on modlitw do Niego – Księcia dusz. Zakon­nik podjął się modlitwy, zachęcając do niej również i innych. Dusza Wilhelma została uratowana i weszła do nieba.

Dusze oddane świętemu Księciu Nieba są szczęśliwe także po śmierci, w czyśćcu, ponieważ mają pewność, że otrzymają pomoc. Ileż mamy powodów, aby kochać i otaczać czcią Michała Archanioła!

Modlitwa

Przesławny Książę, święty Michale Archaniele, racz przyjąć mnie pod Twą opiekę. Jesteś moim rzecznikiem, ojcem, pocieszycielem, ulgą. Uciekam się do Twojej miłości, nie opuszczaj mnie ani w życiu, ani w chwili śmierci. Bądź moim wyzwolicielem z ognia czyśćcowego. Gdy tylko w niego wpadnę, przyjdź mi z pomocą i zabierz, abym mógł razem z Tobą cieszyć się oglądaniem Boga w niebie.

Pozdrowienie

Pozdrawiam Cię, święty Michale, który prowadzisz dusze do światłości.

Zadanie

Zamów Mszę świętą w intencji dusz czyśćcowych oddanych świętemu Michałowi lub weź w niej udział i przyjmij Komunię świętą w ich intencji.

Nowenna do Anioła stróża

Dzień szósty: Aniele Boży, stróżu mój, niewysłowiony doradco, który pokazujesz mi wolę Boga i dajesz potrzebne łaski, abym mógł ją realizować. Błogosławię Cię i dziękuję wraz z całym chórem Panowania, wybranym przez Boga do głoszenia Jego praw i uzdalniania nas do przezwyciężania namiętności. Proszę Cię, uwolnij mój umysł od wszystkich wątpliwości i niepewności, abym wyzwolony z każdego lęku, podążał za Twoimi wskazówkami pokoju, sprawiedliwości i świętości.

Modlitwa do Anioła Stróża

Aniele Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy, ciała mego, zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.

Fragment książki „Wielkość św. Michała Archanioła. Miesięczne nabożeństwo w sprawach trudnych” publikujemy dzięki uprzejmości wydawnictwa Rosemaria.

Fragment książki „Wielkość św. Michała Archanioła. Miesięczne nabożeństwo w sprawach trudnych” publikujemy dzięki uprzejmości wydawnictwa Rosemaria.