MIESIĄC ZE ŚW. MICHAŁEM ARCHANIOŁEM – DZIEŃ 29

Wielkość świętego Michała Archanioła w potędze przeciw Antychrystowi

III. Jak potężny jest święty Michał Archanioł, jakże wzniosłe są Jego zwycięstwa. Uciekaj się do Niego i schowaj pod skrzydłami tego silnego dowódcy. Nie ustawaj w modlitwach, proś, aby cię wyzwolił spod pokus innych antychrystów, których nie brak w tych czasach niesprawiedliwości. Nawet pośród chrześcijan rozprzestrzeniają się błędy godzące w Ewangelię i naukę Kościoła. Ile jest przeinaczania, kuszenia nieroztropnych dusz! Ilu złym przykładem prowadzi dusze do zguby!

Zwróć się do niebiańskiego Wojownika i proś, aby nie przestawał oświecać twojego umysłu, abyś nigdy nie popełniał błędów. Niech strzeże twoje serce, aby pomimo zepsucia i zła tego świata, pozostawało zawsze czyste i gorliwie kochało Boga. Błagaj, aby pomagał Kościołowi Jezusa Chrystusa odnosić zwycięstwa nad złem, które rządzi światem.

Modlitwa

Nieodzownym jest, aby Twoja prawa, potężna ręka, o zwycięski Wojowniku Nieba, zainterweniowała w obronie Kościoła świętego, którym Szatan – za pośrednictwem swoich zwolenników, prawdziwych anty­chrystów – nie przestaje gardzić, który przeklina, zastrasza, prześladuje. Tobie, o silny Archaniele, została powierzona Łódź Piotrowa. Zwiększ wiarę, odnów nadzieję, udoskonal miłość wiernych, aby mogli przeciwstawić się z całą mocą nieprzyjaciołom Jezusa Chrystusa i zawsze zwyciężać w wierze.

Pozdrowienie

Pozdrawiam Cię, święty Michale, który jesteś przedstawicielem Pana Zastępów, obrońcą wiary chrześcijańskiej, osłaniaj mnie przed nieprzyjaciółmi wiary.

Zadanie

Postaraj się walczyć z pychą, stosując praktyki pokutne zewnętrzne i wewnętrzne.

Nowenna do Anioła stróża

Dzień siódmy: Aniele Boży, stróżu mój, gorliwy obrońco, który nie ustajesz w modlitwach ku niebu, wstaw się za mną prosząc o wieczne zbawienie i oddal ode mnie zasłużone kary. Błogosławię Cię i dziękuję wraz z całym chórem Tronów, wybranym, aby wspierać tron Najwyższego i utwierdzać ludzi w czynieniu dobra. Proszę Cię, podaruj mi w swej miłości, bezcenny dar wytrwałości, abym poprzez śmierć wyzwolony z udręk wygnania ziemskiego, mógł cieszyć się wieczną radością w niebiańskiej ojczyźnie.

Modlitwa do Anioła Stróża

Aniele Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy, ciała mego, zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.

Fragment książki „Wielkość św. Michała Archanioła. Miesięczne nabożeństwo w sprawach trudnych” publikujemy dzięki uprzejmości wydawnictwa Rosemaria.