MIESIĄC ZE ŚW. MICHAŁEM ARCHANIOŁEM – DZIEŃ 3

Dzień 3.

Wielkość świętego Michała Archanioła we współpracy z łaską

III. Rozważ, o ile więcej niż cały wszechświat znaczy korzyść płynąca z jednej łaski. Kto jednak nie przejmuje się łaską, wiele traci. Taka była właśnie różnica pomiędzy świętym Michałem a Lucyferem. Ten drugi odłączył się w jednej chwili od łaski, z którą powinien współpracować, która powinna być dla niego leczniczym pożytkiem. ­Michał Archanioł współdziałał z nią ku chwale Boga.

Tak, łaska jest poruszeniem, obrazem dla umysłu, natchnieniem woli, nie jest dana na stałe, ale przemija, złożona z momentów, które stają się drogocenne dla tych, którzy potrafią z nich czerpać. Jakże biedny jest ten, który z nich nie korzysta! Pomyśl, ile takich momentów łaski otrzymałeś od Boga, które sprawiły, że Twój umysł skupił się na sprawach niebiańskich i dostrzegł próżność dóbr ziemskich! Ile natchnień Twojej woli na oczekiwanie życia wiecznego! Ty jednak je zlekceważyłeś! Każda taka chwila, która przemija, zagraża wieczności, ponieważ nikt nie wie, czy jeszcze powróci. Jeśli w przeszłości zaniedbywałeś takie momenty, postanów w tej chwili, że wiernie odpowiesz na Boży głos i natchnienia, uważając w przyszłości, aby nie zmarnować żadnej łaski. Zwróć się do świętego Michała, prosząc za jego pośrednictwem o pomoc w dobrym wykorzystywaniu darów ofiarowanych ci przez Boga.

Modlitwa

O święty Michale Archaniele, wierny sługo Boga, potrafiący właściwie korzystać z darów łaski otrzymanych od Pana! Wychwalam Cię, błogosławiąc Bożą Dobroć, która uzdalnia Cię do powiedzenia „Tak”, do współpracy z łaską i heroicznej wierności. Z powodu moich przeszłych zaniedbań w staraniach o wieczne odkupienie, częstego niezauważania łask, którymi Bóg mnie obdarzył, zwracam się błagalnie do Ciebie, niebieski Książę, prosząc o pomoc w porzuceniu niedbałości i wszystkich moich słabości. Wstawiaj się za mną do nieskończonego Boga, abym stał się wiernym sługą, zawsze współpracującym z łaską, zasługującym na życie w wiecznej chwale.

Pozdrowienie

Pozdrawiam Cię, święty Michale Archaniele, który wypowiedziałeś wojnę Lucyferowi. Nie gardź moimi prośbami, wstawiaj się za mną, marnym człowiekiem, a ja nigdy nie przestanę Cię chwalić.

Zadanie

Pocałuj trzy razy stopy Jezusa Ukrzyżowanego, mówiąc Mój Jezu, proszę, spraw, aby Twoje rany nie były mi obojętne.

Modlitwa do Anioła Stróża

Aniele Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy, ciała mego, zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.

Fragment książki „Wielkość św. Michała Archanioła. Miesięczne nabożeństwo w sprawach trudnych” publikujemy dzięki uprzejmości wydawnictwa Rosemaria.