MIESIĄC ZE ŚW. MICHAŁEM ARCHANIOŁEM – DZIEŃ 30

Wielkość świętego Michała Archanioła w potędze podczas Sądu Ostatecznego

III. To do przesławnego świętego Michała będzie należeć podczas Sądu Ostatecznego oznajmienie wybranym przychylnego wyroku wiecznej chwały. Objawi im osąd Boskiego Sędziego: „Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata!”. On będzie – jak mówi Orygenes – namiestnikiem winnicy Pańskiej, do którego należy przekazanie świętym nagrody za dobre uczynki po śmierci.

Nie martw się, człowieku wierzący, ponieważ święty Michał jest specjalnym obrońcą wybranych. Służ Mu, kochaj i otaczaj czcią, a pewnego dnia przybędzie, aby ozdobić cię koroną chwały.

Modlitwa

O przesławny Książę, poprzez Twoją anielską miłość zechciej pozostać przy mnie, uczyń mnie godnym Twojej szczególnej opieki. Bądź mi obrońcą i pocieszycielem w straszliwym dniu Sądu przed Bogiem. Prowadź mnie ku niebu, abym mógł cieszyć i zachwycać się Jego obecnością.

Pozdrowienie

Pozdrawiam Cię, święty Michale, który jesteś pracownikiem winnicy Pańskiej. Włącz mnie do chóru sprawiedliwych w Królestwie niebieskim.

Zadanie

Daj jałmużnę ubogim.

Nowenna do Anioła stróża

Dzień ósmy: Aniele Boży, stróżu mój, łagodny pocieszycielu, który pokrzepiasz mnie w trudzie doczesnego życia i zabierasz strach związany z wiecznością. Błogosławię Cię i dziękuję wraz z całym chórem Cherubinów, którzy poznawszy Boga, zostali wybrani, aby oświecać naszą niewiedzę. Proszę, bądź przy mnie, okaż swoją szczególną troskę, pocieszaj w trudnych chwilach teraźniejszych i przyszłych, abym urzeczony Twą słodyczą, która jest odbiciem tej Boskiej, odwrócił się od podstępnych pokus ziemskich i żył w nadziei na wieczne szczęście.

Modlitwa do Anioła Stróża

Aniele Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy, ciała mego, zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.

Fragment książki „Wielkość św. Michała Archanioła. Miesięczne nabożeństwo w sprawach trudnych” publikujemy dzięki uprzejmości wydawnictwa Rosemaria.