MIESIĄC ZE ŚW. MICHAŁEM ARCHANIOŁEM – DZIEŃ 4

Dzień 4.

Wielkość świętego Michała Archanioła w chwale

II. Święty Michał Archanioł dzięki miłości i pokorze zasłużył na wielkość i chwałę. Pokochał Boga bardziej niż wszystkie anielskie hierarchie. Był pierwszym, który oddał Mu siebie. Jego miłość była tak wielka, że osiągnęła ostatni stopień anielskiej natury, jego czyny były równe jego dobroczynności. Jaka zatem będzie jego chwała w niebie? Jeśli chwała odpowiada miłości, Michał Archanioł, kochając Boga bardziej niż inni aniołowie, cieszy się chwałą większą niż oni – taką, że święty Pantaleon nazywa go bliskim pomocnikiem Świętej Trójcy i księciem niewypowiedzianej chwały.

„Kto się poniża, będzie wywyższony” – mówi Bóg. Jego słowa związane są z pokorą. Któż uniżył się bardziej niż święty Michał Archanioł? On to stawił czoła Lucyferowi właśnie dzięki tej cnocie. Uznał swoją nicość, wyznając nieskończony majestat Boga, wołając „Któż jak Bóg?” i skłaniając inne anioły do uległości. Jak uhonorował Go Bóg? Został wywyższony na tron Lucyfera, stał się przełożonym wszystkich chórów anielskich. Umysł ludzki nie jest w stanie wyobrazić sobie wspaniałości jego oblicza, majestatu, światła jego chwały!

Modlitwa

Najszlachetniejszy Książę niebieski, święty Michale Archaniele! Uwielbiam, wychwalam i błogosławię Cię, widząc, jak bardzo zostałeś wywyższony przez Boga. Nie gardź mną, biednym grzesznikiem, który pobożnie staje przed Tobą. Spójrz, jak bardzo jestem zawstydzony z powodu moich grzechów odbierających mi prawo do królestwa chwały.

Najszlachetniejszy Książę, wstawiaj się za mną u miłosiernego Boga! Rozpal na nowo w moim sercu nadzieję na łaskę przebaczenia, pomóż w przestrzeganiu Boskiego prawa i otrzymaniu chwały w niebie. Niech tak się stanie!

Pozdrawiam Cię, najszlachetniejszy Książę Michale, pamiętaj o nas i wstawiaj się za nami.

Zadanie

Odmów trzy razy hymn „Te splendor, et virtus Patris” (str. 208) ku czci Świętej Trójcy, który chwali świętego Michała ponad wszystkimi trzema niebieskimi hierar­chiami.

Modlitwa do Anioła Stróża    

Aniele Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy, ciała mego, zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.

Fragment książki „Wielkość św. Michała Archanioła. Miesięczne nabożeństwo w sprawach trudnych” publikujemy dzięki uprzejmości wydawnictwa Rosemaria.