MIESIĄC ZE ŚW. MICHAŁEM ARCHANIOŁEM – DZIEŃ 5

Dzień 5.

Wielkość świętego Michała Archanioła w wierze

I. Święty Michał został stworzony jako równy innym aniołom. Wyróżnił się jako ten, który zachował stałość w wierze. Bóg objawił aniołom tajemnice Trójcy Świętej, łaski, Wcielenia i tego, co wiązało się z Jego chwałą. Chciał, aby ich umysł podporządkowany był wierze i aby w ten sposób dostąpili nagrody oglądania Go w niebie.

Natomiast Lucyfer, zamiast ukorzyć przed Bogiem swój umysł, napełnił się pychą i wzgardził każdym aktem wiary, czyli – jak naucza święty Tomasz – zapragnął być podobnym do Boga, twierdząc, że może zdobyć tę łaskę własnymi siłami, a nie dzięki Jego pomocy. Tymczasem Michał Archanioł poznał, że tylko w Bogu jest prawdziwe błogosławieństwo, że wiecznej radości nie osiąga się własną mocą, ale z pomocą łaski. Już w Jego imieniu zapisane jest pytanie: „Któż jak Bóg?”.

Widząc objawione tajemnice, święty Michał uniżył się, mówiąc: Tylko Ty, mój Boże, jesteś święty w Swej naturze, błogosławiony, dający wieczne szczęście. Nikt z nas bez Ciebie nie może zostać świętym, błogosławionym, szczęśliwym. To tymi darami chcesz nas napełniać. Twoim największym darem będzie chwała, którą nam przygotowałeś.

Modlitwa

O niezrównany obrońco nieba, święty Michale Archaniele, zwracam się do Ciebie jako pierwszego wyznawcy i czciciela Trójcy Świętej, ja niegodziwy, który nie zawsze kierowałem się w moim życiu wiarą. Zdając sobie sprawę z mojej winy, tej samej, za którą został potępiony Lucyfer, przychodzę do Ciebie, aby prosić o Twoją opiekę, abym z pomocą Bożego miłosierdzia stawał się prawdziwym chrześcijaninem. Wstawiaj się za mną, chwalebny Książę, i spraw, aby moja wiara wydawała owoce godne nieba.

Pozdrowienie

Pozdrawiam Cię, święty Michale Archaniele, przynoszący zdrowie.

Zadanie

Odmów trzy razy „Wierzę w Boga…” oraz udaj się na adorację Najświętszego Sakramentu w intencji przymnożenia wiary chrześcijanom.

Modlitwa do Anioła Stróża

Aniele Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy, ciała mego, zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.

Fragment książki „Wielkość św. Michała Archanioła. Miesięczne nabożeństwo w sprawach trudnych” publikujemy dzięki uprzejmości wydawnictwa Rosemaria.