MIESIĄC ZE ŚW. MICHAŁEM ARCHANIOŁEM – DZIEŃ 7

Dzień 7.

Wielkość świętego Michała Archanioła w dobroci względem Boga

II. To poprzez czyny świętego Michała wyraża się Jego niewypowiedziana dobroć względem Boga. Lucy­fer wypowiedział Bogu wojnę, aby pozbawić Go tronu. Był to czas próby. Święty Michał, widząc bunt, obserwując Lucyfera, który chciał odebrać Bogu chwałę, z sercem pełnym miłości, pomimo poddania Lucyferowi, chwycił za miecz i odważnie zaatakował go, mówiąc: To On jest odwieczny, bez początku. Natomiast ty, o wyniosły, zostałeś stworzony tak niedawno. Któż jak Bóg? To w Nim objawia się nieskończona doskonałość, wieczność bez czasu i następstw. Wieczny w Swej mądrości, doskonały. Ty, Lucyferze, i wszyscy twoi zwolennicy jesteście ograniczonymi i skończonymi stworzeniami. Czy moglibyście przypominać Boga? Któż jak Bóg? To On jest wszechmocny, nieskończenie dobry, bez żadnej słabości. Nieskończenie sprawiedliwy, ale nie surowy, miłosierny. Wystąpiłeś przeciw Wszechmocnemu? Czy myślisz, że mógłbyś wygrać z kimś, kto nie ma równych sobie?

I jak niegdyś Mojżesz do Lewitów dodał, zwracając się do aniołów: Kto jest z Bogiem, niech idzie ze mną. Większość z nich przyłączyła się do Niego i razem pokonali Lucyfera, wypędzając go z nieba.

Cześć Boga została obroniona, w niebie zapanował pokój, a Stwórca został uwielbiony. Dwie trzecie aniołów zostały uratowane. Jak wielka to miłość!

Modlitwa

Boże, kochałem to, co stworzyłeś, a Tobą – moim Stwórcą – gardziłem. Panie, który przebaczasz nieskończenie wiele razy, a nie karzesz, podnieś Swą miłosierną rękę i udziel mi Swego przebaczenia. Chcę zwrócić ku Tobie wszystkie moje myśli i uczucia. A Ty, pierwszy Serafinie niebieski, święty Michale, wstawiaj się za mną przed tronem Boga i zapalaj moje serce świętą miłością. Naucz mnie nie przywiązywać się do przemijających dóbr tego świata i miłować Dobro wieczne i nieskończone

Pozdrowienie

Pozdrawiam Cię, święty Michale Archaniele, który jesteś pierwszym z Serafinów.

Zadanie

Co godzinę odmów tę krótką modlitwę: „Boże, Panie mój, jesteś całym moim dobrem”.

Modlitwa do Anioła Stróża

Aniele Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy, ciała mego, zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.

Fragment książki „Wielkość św. Michała Archanioła. Miesięczne nabożeństwo w sprawach trudnych” publikujemy dzięki uprzejmości wydawnictwa Rosemaria.