MIESIĄC ZE ŚW. MICHAŁEM ARCHANIOŁEM – DZIEŃ 8

Dzień 8.

Wielkość świętego Michała Archanioła w dobroci względem Jezusa Chrystusa

II. Po narodzeniu Jezusa, święty Michał udał się wraz z aniołami do Betlejem, aby oddać Mu cześć. Oznajmił pasterzom tę radosną wieść o narodzeniu Zbawiciela. Za pomocą gwiazdy wskazał trzem królom drogę ku Bogu, który stał się człowiekiem. Następnie ukazał się we śnie świętemu Józefowi i polecił mu ucieczkę do Egiptu, aby uwolnić dzieciątko Jezus spod gniewu Heroda, który chciał Go zabić.

Kto może zliczyć, ile pomocy święty Michał udzielił Jezusowi podczas Jego podróży i pobytu w Egipcie? To właśnie On oznajmił świętemu Józefowi, aby wracał do Judei po tym, jak umarli wszyscy czyhający na życie Jezusa. Po poście na pustyni oraz kuszeniu przez Lucyfera święty Michał wraz z aniołami przybył do Jezusa, aby Mu służyć. Podczas modlitwy Jezusa w Ogrójcu to On był tym aniołem, który – jak mówi święty Bonawentura – przyszedł, mówiąc Mu: Boże mój, Jezu Chryste, ofiarowałem Bogu Ojcu Twoją modlitwę, wszyscy aniołowie wstawiali się za Tobą, prosząc Go, by oddalił od Ciebie ten kielich, ale On powiedział: Odkupienie rodzaju ludzkiego, którego tak bardzo pragnę, nie może dokonać się bez przelania Jezusowej krwi.

Święty Michał podążał za Jezusem podczas Jego męki, a po śmierci odprowadził Jego duszę do Otchłani. Odsunął kamień od grobu, a w dniu Wniebowstąpienia zaprowadził zastępy niebieskie na spotkanie ze Zbawicielem, aby towarzyszyć Mu podczas wstępowania do nieba.

Modlitwa

O święty Michale Archaniele, obrońco Bożego Skarbu, wysławiający Jezusa, naszego Zbawiciela, uwielbiam Cię, prosząc, abyś wlał do mojego serca szczerą i wytrwałą miłość ku Boskiemu Odkupicielowi, abym mógł cieszyć się Jego obecnością na wieki w niebie.

Pozdrowienie

Pozdrawiam Cię, święty Michale, obrońco niebieskiego tronu Jezusa Chrystusa.

Zadanie

Udaj się z wizytą do Jezusa w Najświętszym Sakramencie, przyjmij Komunię świętą, poświęć czas na rozmyślanie o Jego miłości.

Modlitwa do Anioła Stróża

Aniele Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy, ciała mego, zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.

Fragment książki „Wielkość św. Michała Archanioła. Miesięczne nabożeństwo w sprawach trudnych” publikujemy dzięki uprzejmości wydawnictwa Rosemaria.