MIESIĄC ZE ŚW. MICHAŁEM ARCHANIOŁEM – DZIEŃ 9

Dzień 9.

Wielkość świętego Michała Archanioła w miłości do Matki Bożej

I. Święty Michał, gdy tylko został stworzony, umiłował nie tylko Trójcę Świętą, ale także i Matkę Bożą. Bóg pokazał Ją aniołom podczas objawienia przyszłej tajemnicy Wcielenia Słowa. Lucyfer nie zechciał oddać czci i uznać kobiety, której natura nie mogła równać się z jego własną – najszlachetniejszą. Dlatego powstał święty Michał Archanioł, aby bronić czci przyszłej Matki Boga. Wygnał Lucyfera z nieba i z wiernymi Mu aniołami uznał i oddał cześć sławetnej Matce przyszłego Zbawiciela.

Modlitwa

Święty Michale Archaniele, czcicielu Najświętszej Maryi Panny, uwielbiam Cię i błogosławię, prosząc o łaskę szczerego uczucia wobec Niej. Ty, który wiernie Jej służyłeś, wyproś mi u Niej, Królowej i Matki Łask, włączenie do grona Jej sług, abym mógł pewnego dnia razem z innymi aniołami oglądać Boga w niebie, wielbiąc na wieki Najświętszą Matkę.

Pozdrowienie

Pozdrawiam Cię święty Michale, obrońco tronu Matki Bożej.

Zadanie

Odmów dziewięć razy modlitwę Zdrowaś Maryjo…, zwracając się do Królowej dziewięciu chórów anielskich, i trzy Chwała Ojcu… ku czci świętego Michała Archanioła.

Modlitwa do Anioła Stróża

Aniele Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy, ciała mego, zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.

Fragment książki „Wielkość św. Michała Archanioła. Miesięczne nabożeństwo w sprawach trudnych” publikujemy dzięki uprzejmości wydawnictwa Rosemaria.