Moc Ducha Świętego to miłość!

„Uzdrawiająca Moc Ducha Świętego” to temat rekolekcji Rycerstwa św. Michała Archanioła, które odbyły się w dniach 13-14 grudnia 2013 r. w Rycerce Górnej. Rekolekcje prowadził franciszkanin – o. Józef Witko z Krakowa.

W rekolekcjach uczestniczyli animatorzy wraz z Rycerzami oraz kandydatami na Rycerzy św. Michała Archanioła z Andrychowa, Mikołowa, Zielonej Góry, Lublina, Borzechowa k/ Lublina, Bińczarowej, Bielska-Białej, Krakowa i oczywiście Rycerki Górnej. W piątek, 13 grudnia, łącząc się ze wszystkimi Rycerzami św. Michała Archanioła w całej Polsce, Rycerze wspólnie z kapłanami odmówili szczególne modlitwy Rycerskie o odrzucenie złych duchów od Kościoła Świętego, Polski i całego świata.

 

Wojowniku, stawaj do walki!

 

Rekolekcjonista, o. Józef Witko, zwracając się do Rycerzy św. Michała Archanioła powiedział m. in. że nieustannie mamy wpatrywać się w Boga, który jest z nami. To na co patrzymy rośnie w naszym sercu, rozszerza się. Pamiętajmy, że Bóg jest z nami cały czas i nigdy nas nie opuszcza, nigdy nas nie porzuca. «Pan jest z Tobą – dzielny wojowniku!» (Sdz 6, 12). Powinniśmy tak jak Gedeon, mimo znikomych środków stanąć do walki, opierając się na mocy Bożej. Idź z tą mocą i pokonaj zło. Skorzystaj z tej mocy, którą daje ci Bóg, która jest w Tobie, a odniesiesz zwycięstwo nad złem. Jedynie miłość jest gwarancją, że cokolwiek uczynię z miłością, uczynię Mocą Bożą. Miłością zwyciężysz wroga. Skorzystaj z tej mocy, a odniesiesz zwycięstwo. Moc Ducha Świętego to miłość. Zło nie ma władzy tam gdzie jest miłość, nie ma tam dostępu.

O. Józef przypomniał, że Miłość Boża jest wlana w nasze serca, a Msza Święta jest darem, który ma zwrócić serce Ojca do Syna, a serce Syna do Ojca, bo wtedy nie spadnie na ziemię przekleństwo. Powinniśmy zawsze pamiętać, że nie można pokonać zła złem. Zło można pokonać tylko miłością. Jeśli masz podjąć ważną decyzję, uczyń to stając w światłości. Nie podejmuj decyzji w ciemności. Wiedząc o tym, że emocje i uczucia mogą zanurzyć w ciemności Twą duszę, poczekaj, aby emocje opadły i dopiero wtedy podejmij decyzję. Jeśli w naszym życiu nie pojawi się rana, która wiąże nas z krzyżem, wtedy z tego krzyża zejdziemy. Jeśli damy się do tego naszego krzyża przybić, wtedy może zaistnieć miłość. Inaczej w obliczu próby możemy z krzyża zejść.

Wrogiem miłości jest Szatan. Jak myśliwy, wszędzie zastawia on swoje pułapki zaopatrzone w odpowiednią przynętę. Raz złapana ofiara jest nieustannie atakowana. Te przynęty dobrze znamy, to m.in. złość, gniew, zniecierpliwienie, uraza. Bardzo często dajemy złapać się właśnie na urazę, a tam gdzie ona się pojawia nie ma miłości. Uraza zatruwa duszę i niszczy ciało. Dopiero przebaczenie sprawia, że miłość jest możliwa. Powinniśmy o tym pamiętać i nieustannie przebaczać i nie siedem, ale nawet 77 razy. W sytuacji gdy wyczujemy zagrożenie, rozpoznamy zasadzkę złego ducha, powinniśmy korzystać z modlitwy egzorcyzmu prostego, choćby w krótkiej formie: w imię Jezusa Chrystusa idź precz duchu urazy, smutku, złości, gniewu itp. O. Józef podkreślił znaczenie modlitwy prośby, w której bardzo ważne jest to, co jest jej motywem. W modlitwie najważniejsze jest to, dlaczego o coś prosimy. Przykładowo, jeśli będziemy się modlić o odzyskanie utraconego wzroku, aby móc oglądać pornografię, wtedy modlitwa nie przyniesie oczekiwanych owoców. W modlitwie prośby nie powinniśmy ograniczać ilości spraw, o które prosimy. Pan Bóg chce abyśmy prosili o wiele. Starajmy się konkretyzować nasze prośby. Jeśli prosimy o uzdrowienie, to mówmy Bogu z czego konkretnie chcemy być uzdrowieni. Jeśli prosimy o pracę, to mówmy Bogu jaką pracę chcemy wykonywać.

 

Otwórzmy się na Ducha!

 

Centralnym punktem rekolekcji była sobotnia Msza Święta odprawiana w intencji dziękczynnej za owoce peregrynacji figury św. Michała Archanioła w naszej ojczyźnie oraz o rozwój kultu św. Michała Archanioła i powstanie nowych zastępów Jego Rycerstwa. Po Mszy Świętej, uwielbiając Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, Rycerze trwali w modlitwie ubogaconej muzyką i śpiewem. Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem poprzedziło wstawienniczą modlitwę kapłana nad uczestnikami. Chyba nie było osoby, która na działanie Ducha Świętego nie odpowiedziałaby co najmniej niezwykłą radością dziecka Bożego. Mam nadzieję, że osoby w tym dniu uzdrowione, przedstawią swoje świadectwa również w naszym piśmie. Napełnieni mocą Ducha Świętego, z radością i miłością w sercu, Rycerze św. Michała Archanioła wyruszyli do swych domów, aby cenny dar uzdrawiającej Mocy Ducha Świętego przekazać innym i z Jego mocą służyć Bogu u boku Świętego Michała Archanioła.

Długo oczekiwane rekolekcje z ojcem Józefem Witko były ważnym elementem rozwoju duchowego Rycerzy Świętego Michała Archanioła. Codzienne duchowe zmagania wymagają pełnego otwarcia na działanie Ducha Świętego. Ta prawda, którą podkreśla również w statucie Rycerstwa jego założyciel ks. Marian Polak, dzięki tym rekolekcjom będzie dla nas bardziej aktualna. Może warto w tym miejscu przypomnieć i zachęcić do codziennego odmawiania jednej z modlitw, w której deklarujemy nasze otwarcie na działanie Ducha Świętego:

Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Wincenty Podobiński

 

 

Artykuł ukazał się w marcowo-kwietniowym numerze „Któż jak Bóg” 2-2014. Zapraszamy do lektury!