Modlitwa, byśmy dostrzegali Boga
we wszystkich

Modlitwa, byśmy dostrzegali Boga we wszystkich pochodzi z modlitewnika autorstwa ks. Mateusza Szerszenia CSMAZachęcamy do pomodlenia się tą krótką modlitwą.

Modlitwa, byśmy dostrzegali Boga we wszystkich

Boże, Twoją chwałą jest człowiek żyjący.
Proszę Cię o dar dostrzegania Twojego oblicza w twarzy drugiego człowieka.

Pozwól mi spojrzeć na innych oczami Jezusa,

abym kierował się w swoim postępowaniu i ocenie wyobraźnią miłosierdzia.

Niech każdy spotkany przeze mnie człowiek będzie dla mnie lekcją wyrozumiałości i życzliwości,

a także zadaniem z wierności przykazaniu miłości bliźniego.

ks. Mateusz Szerszeń CSMA