Modlitwa do Ducha Świętego przed czytaniem Słowa Bożego

Modlitwa do Ducha Świętego przed czytaniem Słowa Bożego pochodzi z Niebiańskiego modlitewnika autorstwa ks. Mateusza Szerszenia CSMAZachęcamy do pomodlenia się tą krótką modlitwą.

Modlitwa do Ducha Świętego przed czytaniem Słowa Bożego

Duchu Boży, oświecaj mój umysł,

uświęcaj serce i oczyszczaj intencje,

abym w duchu interpretacji Kościoła Chrystusowego odczytywał Słowa Pisma Świętego,

które dzisiaj do mnie kierujesz.

Pozwól mi wprowadzić w życie dobre postanowienia

i przemieniaj mnie mocą Słowa stwarzającego nowego człowieka,

który żyje tylko dla Ciebie.

Maryjo, Matko Słowa, módl się za mną.

Amen

ks. Mateusz Szerszeń CSMA