Modlitwa o błogosławieństwo dla rodziny

Modlitwa o błogosławieństwo dla rodziny pochodzi z modlitewnika autorstwa ks. Mateusza Szerszenia CSMAZachęcamy do pomodlenia się tą krótką modlitwą.

Modlitwa o błogosławieństwo dla rodziny

Ześlij, Boże, swoje błogosławieństwo na wszystkich członków mojej rodziny.

Starszym dodaj zdrowia i sił do znoszenia niedomagań i choroby.

Rodzicom udziel mądrości i cierpliwości w odważnym dawaniu świadectwa

i wychowaniu młodszych.

Dzieciom błogosław w ich poznawaniu drogi do Ciebie

i wzrastaniu w łasce.

ks. Mateusz Szerszeń CSMA