MODLITWA O CUD ZA PRZYCZYNĄ BŁ. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA

Wszechmogący wieczny Boże,

który czynisz ludzi narzędziem Twej niewyczerpanej dobroci,

pokornie Cię prosimy o kanonizację Twojego sługi,

błogosławionego Bronisława, kapłana, za jego troskę o zbawienie bliźnich,

a zwłaszcza dzieci opuszczonych.

Udziel nam za jego wstawiennictwem łaski (…),

o którą niegodni Cię prosimy.

Amen