Modlitwa o dostrzeganie
obecności Boga w swoim życiu

Modlitwa o dostrzeganie obecności Boga w swoim życiu pochodzi z modlitewnika autorstwa ks. Mateusza Szerszenia CSMAZachęcamy do pomodlenia się tą krótką modlitwą.

Modlitwa o dostrzeganie obecności Boga w swoim życiu

We wszystkich i we wszystkim pragnę, Boże, dostrzegać Twoją obecność.

Także w sprawach trudnych i niewygodnych chcę widzieć znaki Twojej dobroci i mądrości.

Niech zwątpienie nie kieruje mną i moimi ocenami.

Ciebie, Boże, stawiam sobie przed oczy, aby umieć patrzeć na świat z perspektywy wiary.

ks. Mateusz Szerszeń CSMA