Modlitwa o naprawę finansów

Modlitwa o naprawę finansów pochodzi z nowo wydanego modlitewnika autorstwa ks. Mateusza Szerszenia CSMAZachęcamy do pomodlenia się tą krótką modlitwą.

Modlitwa o naprawę finansów

Jezu, pouczałeś nas, że nie możemy służyć Tobie i mamonie,

dlatego moje sprawy finansowe oddaję tylko Tobie.

Pełen ufności wierzę, że nie pozwolisz mi zginąć w trudnościach

i zatroszczysz się o mnie według obietnicy,

że jestem ważniejszy niż wiele wróbli,

a przystrojony mogę być lepiej niż lilie polne.

Daj mi ducha uczciwości i mądrości,

abym według Twojej woli zarządzał moimi finansami.

ks. Mateusz Szerszeń CSMA