Modlitwa o nawrócenie grzeszników

Modlitwa o nawrócenie grzeszników

Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj.

Do Ciebie wołamy, wygnańcy, synowie Ewy.

Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole.

Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć.

A Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż.

O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.