Modlitwa o pokój na świecie w niepewnym czasie

Modlitwa o pokój na świecie w niepewnym czasie  pochodzi z modlitewnika autorstwa ks. Mateusza Szerszenia CSMAZachęcamy do pomodlenia się tą krótką modlitwą.

Modlitwa o pokój na świecie w niepewnym czasie

Boże, który jesteś źródłem prawdziwego pokoju,

prosimy Cię o ustanie wszelkich konfliktów i sporów między narodami.

Nie dozwól, aby kierowała nami pycha, chciwość i żądza posiadania.

Daj nam odwagę życia w zgodzie i pokoju,

abyśmy nie musieli doświadczać dramatu wojny.

Tobie, Panie, zawierzamy losy świata i narodów,

i prosimy, aby Twoja Opatrzność stale nam towarzyszyła.

Natchnij serca przywódców i polityków,

aby potrafili kierować się dobrem wszystkich ludzi

i szanowali godność każdego człowieka.

Prosimy Cię, Panie, pokój Twój nam zostawiaj.

Pokój Twój nam dawaj.

ks. Mateusz Szerszeń CSMA