Modlitwa o pokój

O Panie, uczyń z nas narzędzia swego pokoju,

abyśmy siali miłość, tam gdzie panuje nienawiść;

wybaczenie, tam gdzie panuje krzywda;

jedność, tam gdzie panuje zwątpienie;

nadzieję, tam gdzie panuje rozpacz;

światło, tam gdzie panuje mrok;

radość, tam gdzie panuje smutek.

Spraw, abyśmy mogli nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać;

nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć;

nie tyle szukać miłości, co kochać;

Albowiem dając – otrzymujemy,

wybaczając – zyskujemy przebaczenie,

a umierając – rodzimy się do wiecznego życia.

Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.

 

Modlitwa przypisywana św. Franciszkowi, zyskała popularność w czasie I wojny światowej.

Artykuł ukazał się w dwumiesięczniku „Któż jak Bóg” (2/2023)