Modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne

Modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne pochodzi z Niebiańskiego modlitewnika autorstwa ks. Mateusza Szerszenia CSMAZachęcamy do pomodlenia się tą krótką modlitwą.

Modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne

Panie Jezu, żniwo jest wielkie, ale robotników mało.

Prosimy cię, abyś powołał kolejnych ludzi do pracy przy dziele zbawiania świata.

Prosimy o dar nowych powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego.

Niech nigdy nie zabraknie tych, którzy poprzez sakramenty przybliżają nas do nieba,

a poprzez swoje świadectwo są znakiem nadchodzącego Królestwa Bożego.

ks. Mateusz Szerszeń CSMA