Modlitwa o uzdrowienie ciężko chorych

Modlitwa o uzdrowienie ciężko chorych pochodzi z nowo wydanego modlitewnika autorstwa ks. Mateusza Szerszenia CSMAZachęcamy do pomodlenia się tą krótką modlitwą.

Modlitwa o uzdrowienie ciężko chorych

Boże Miłosierdzia, polecamy Ci osoby, które w ciężkiej chorobie

nie mogą prosić Cię o miłosierdzie dla siebie i innych.

W ich imieniu zwracamy się do Ciebie,

abyś przyjął naszą modlitwę, posty i wyrzeczenia.

Uznaj je jako zadośćuczynienie za grzechy, które mogli popełnić.

Oddajemy ich pod Twoją opiekę i prosimy,

aby czuwali nad nimi Twoi święci aniołowie.

Pokładamy ufność w Twojej mądrości

i prosimy o wypełnienie się Twojej woli w życiu osób,

które ciężko chorują.

Amen

ks. Mateusz Szerszeń CSMA